NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • De privacy van bloggers niet beschermd

De privacy van bloggers niet beschermd

Met veel interesse las ik vanochtend het artikel op Webwereld getiteld ‘Nederlandse rechters beschermen bloggers’. Dat wist ik namelijk niet en ik was erg benieuwd op welk onderzoek of uitspraak deze stelling was gebaseerd.

Aanleiding voor het artikel was een uitspraak van een rechter in Californië waarin Twitter werd verplicht persoonsgegevens van de persoon of personen achter vijf anonieme Twitter accounts te verstrekken. Dat allemaal in de jacht op blogger ‘Dr. Monkey’ die er onder meer van werd beschuldigd locale gemeenteraadsleden zwart te maken. The Guardian reageerde hoogst verontwaardigd op dit nieuws. De vrijheid van meningsuiting en de privacy op het internet zou in het geding zijn. Het einde van Twitter zou nabij zijn.

Deze discussie is niet nieuw en laaide in alle hevigheid weer op in verband met het onderzoek naar het Twitter account van Rop Gonggrijp. Ik werd over die kwestie geïnterviewd door BNR en ik zei toen dat ik de discussie over bescherming van privacy op het internet terecht vind, maar dat het verstrekken van persoonsgegevens door telco’s of internet providers niets nieuws is en in Nederland aan de orde van de dag.

Daarom was ik verbaasd dat Webwereld concludeert dat iets vergelijkbaars niet snel in Nederland zou kunnen gebeuren. Deze conclusie blijkt niet gebaseerd op een wetenschappelijk onderzoek of op een uitspraak van de rechtbank of bijvoorbeeld het College Bescherming Persoonsgegevens. De praktijk is ook heel anders. De privacy van internetters is in Nederland juist vrij slecht beschermd.

Sinds het beroemde arrest van de Hoge Raad Lycos/Pessers zijn internet providers onder omstandigheden verplicht om de persoonsgegevens van hun klanten te verstrekken aan derden. Daarvoor is zelfs geen rechtelijk bevel nodig. Het ging om die zaak ook om iemand die vond dat hij werd zwart gemaakt door een blogger, en Lycos, de hosting provider van de blogger, moest de haar bekende persoonsgegevens afstaan aan Pessers (zie voor meer uitleg bijvoorbeeld deze blog).

Dat arrest stamt al uit 2005 en sindsdien is het aan de orde van de dag dat ISP’s, social network sites, internet forums en online handelsplaatsen geconfronteerd worden met verzoeken van onder meer houders van intellectuele eigendomsrechten of van mensen die vinden dat ze worden zwart gemaakt om NAW-gegevens te verstrekken. Omdat de door de Hoge Raad gestelde drempel vrij laag is – de gegevens moeten al worden verstrekt als het voldoende aannemelijk is dat de content jegens de verzoekende partij onrechtmatig is – en de provider aansprakelijk is als ze de gevraagde gegevens dan niet verstrekt, wordt er juist vaak aan die verzoeken gehoor gegeven. De providers kunnen sinds 2005 niet anders, en dat zal je ook teruglezen in de privacy statements van de online dienstverleners.

Dat er weinig rechtspraak over is, is ook niet gek want sinds Lycos/Pessers moeten online dienstverleners de gevraagde NAW-gegevens verstrekken zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. Het leggen van bewijsbeslag is dus ook niet nodig. Dat er weinig of misschien zelfs geen rechtelijke uitspraken zijn waarin social network sites gegevens moeten verstrekken klopt, maar betekent dus niet dat bloggers door Nederlandse rechters worden beschermd. Ze zijn sinds 2005 door de Hoge Raad juist vogelvrij verklaard.  

Ik ben het met The Guardian eens dat deze Nederlandse praktijk op gespannen voet staat met de beginselen van privacy, maar totdat de Hoge Raad een andere weg in slaat – of Nederland op de vingers wordt getikt door het Hof van Justitie EU – moeten we het hiermee doen.

BRON: Webwereld


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.