NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • De Partijprogramma's over Open Source

De Partijprogramma's over Open Source

In de aanloop van de Tweede Kamer verkiezingen op 9 juni 2010 bekijkt Webwereld de ICT-beloften van de politieke partijen. Daarbij heeft Webwereld onder meer navraag gedaan over open standaarden en open source.

 

Zo vindt GroenLinks het gebruik van open source software en open standaarden door de overheid niet meer dan logisch. GroenLinks wijst daarbij op het feit dat de motie Vendrik, afkomstig van GroenLinks-lid Kees Vendrik, uiteindelijk heeft geleid tot het actieplan Nederland Open in Verbinding (“NOiV”). GroenLinks stelt dan ook dat gebruik van open source software en open standaarden leidt tot stimulatie van de innovatie, laat de samenleving optimaal meeprofiteren van de besteding van belastinggeld, en voorkomt dat een kleine groep grote bedrijven de dienstverlening aan de overheid monopoliseert. GroenLinks denkt dat de huidige regeling van “doe mee of leg uit” nog te veel ruimte geeft om te kiezen voor gesloten software, wat in veel gevallen nog blijkt te gebeuren. Een nieuw kabinet zou volgens GroenLinks “afspraken moeten maken over het gebruik van open source software en open standaarden. Ook gemeenten zouden zoveel mogelijk gebruik moeten maken van open source.”

 

D66 stelt dat Ursie Lambrechts als eerste aandacht voor de problematiek hebben gevraagd. Alexander Pechtold heeft zich tijdens zijn ministerschap ook ingezet voor het dossier. D66 wil voor de toekomst een “overgangsfase”-fonds. “Wij betalen nu immers voor de softwarelicenties van ambtenaren. Dit is niet altijd nodig: er zijn genoeg open source softwarepakketten die voldaan aan de Nederlandse webrichtlijnen. Het is goedkoper, flexibeler, en de overheid is minder afhankelijk van leveranciers”, stelt D66.

 

De PvdA vindt het NOiV-plan van partijlid en voormalig staatssecretaris Frank Heemskerk “historisch” en ziet een gestage vooruitgang. Als het aan de PvdA ligt, wordt NOiV ook in het volgend kabinet voortgezet.

 

De SP vreest dat NOiV een stille dood zal sterven en stelt voor om dat te voorkomen door veel effectiever te werken “minder top-down, meer bottom-up én met doorzettingskracht”. Ook zou de vrijblijvendheid er van af moeten, alsmede moeten de mensen op de werkvloer “beter worden ondersteund, zodat ze ook het belang van open source en open standaarden gaan snappen en het niet langer wordt beschouwd als iets dat wordt opgelegd.”

 

De CDA is tevreden over de gang van zaken, maar wil gemeenten in de toekomst zelf de keuze geven over het gebruik van open source software.

 

De Piratenpartij vindt het een goede ontwikkeling dat open standaarden en open source steeds serieuzer worden genomen, maar is geen voorstander van het plan in Europa om het begrip open standaarden uit te faseren en te vervangen door het begrip interoperabiliteit, aangezien daardoor ook gesloten standaarden mogelijk worden.

 

De PvdD reageert algemener naar Webwereld: “De overheid dient haar diensten op een toegankelijke en transparante wijze aan te bieden aan de burger en dient daarvoor mee te gaan met de nieuwste technologieën. De overheid moet echter wel de privacy van haar burgers waarborgen en moet daarom ervoor zorgen dat deze diensten op een veilige wijze worden aangeboden.”

 

Volgens Webwereld gaven de VVD, PVV, ChristenUnie en SGP geen antwoord op vragen rond het gebruik van open standaarden en open source.

 

Lees hier het bericht.

BRON: webwereld.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Pietje woensdag 2 juni 2010 18:45

Wat mij betreft mogen ze best wat meer aandacht besteden aan (verplicht) gebruik van open source (software).

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.