NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • De Latijnse benaming voor "grote teen"

De Latijnse benaming voor "grote teen"

Onlangs werd ik gewezen op een aardige merkenzaak. Een schoenenproducent heeft  bij het Europese Hof van Justitie een beroepsprocedure ingesteld. Doel van het beroep is om het Gemeenschapsmerkenbureau (OHIM) te bewegen het teken “Hallux” in te schrijven als Gemeenschapsmerk.

 

Een dergelijke procedure is op zich niets bijzonders. Wie echter het arrest van het Gerecht er bij pakt waartegen de fabrikant beroep heeft aangetekend, kan een lach waarschijnlijk niet onderdrukken. Hieronder volgt een aantal willekeurige passages uit het arrest van het Gerecht:

 

“In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de term „hallux” een Latijns woord is dat „grote teen” betekent.”

 

“Verzoekster geeft toe dat de term „hallux” „grote teen” betekent in het Latijn en dat de term „hallux” met andere termen wordt gecombineerd om verschillende misvormingen van de voet aan te duiden. Zij betwist echter dat de term „hallux” wordt begrepen als een afkorting van de uitdrukking „hallux valgus” en dat de Duitstalige gebieden van de Unie de betekenis van de term „hallux” kennen.”

 

en:

 

“Om tot de conclusie te komen dat er een verband tussen het aangevraagde merk en de aandoening „hallux valgus” bestaat, dient de gemiddelde consument, daaronder begrepen de persoon die aan hallux valgus lijdt, aanzienlijke denkinspanningen te leveren die niet kunnen worden vermoed.”

 

Het Gerecht komt tot de overigens conclusie dat het teken niet voor inschrijving als merk in aanmerking komt:

 

“De kamer van beroep heeft derhalve terecht geoordeeld, althans voor de subcategorie comfortschoenen, dat het teken „hallux” de bestemming beschreef van de waren waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking had. Zij heeft dus terecht geoordeeld dat het aan de orde zijnde teken niet voor de gehele categorie kon worden ingeschreven […]”

 

De lezer die meer te weten wil komen over veel voorkomende afwijkingen van de grote teen kan hier terecht voor de gehele uitspraak van het Gerecht. Zie hier (pdf) voor het  verzoekschrift in het Publicatieblad van 21 mei jl.

 

 

Auteur: Ruben AlthuisiusPAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.