NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • De juridische kwalificatie van een pitch

De juridische kwalificatie van een pitch

Een bekend probleem voor reclamebureaus: Je steekt uren tijd in een prachtige pitch voor een klant, maar hoe voorkom je dat die klant je kostbare ideeën vervolgens door een ander laat uitvoeren?

De rechtbank Amsterdam deed onlangs uitspraak in een dergelijk geschil. Een pensioeninstelling had een reclamebureau uitgenodigd om deel te nemen aan een pitch voor de lancering van een nieuw merk. In een presentatie kwam het reclamebureau met de strategie om het heldere en eerlijke karakter van het product te benadrukken door middel van de pay off: Het duidelijkste pensioen van Nederland.

De pensioeninstelling geeft aan niet met het reclamebureau in zee te gaan, en betaalt dus niets voor de pitch. Twee maanden later is de reclamecampagne voor het nieuwe product gestart en blijkt dat de pensioeninstelling de pay off: Voor alle duidelijkheid gebruikt. Op zich niets mis mee, maar in een radiouitzending geeft de pensioeninstelling aan dat het het duidelijkste pensioen van Nederland wil neerzetten. Ook in andere uitingen schemert de pitch van het reclamebureau enigszins door.  Het reclamebureau stapt naar de rechter en vordert  onder andere schadevergoeding.

De rechtbank begint met het kwalificeren van de rechtsverhouding tussen de pensioeninstelling en het reclamebureau:

Een en ander overziende moet de van BeFrank afkomstige uitnodiging aan de reclamebureaus om deel te nemen aan de pitch worden gekwalificeerd als een uitnodiging aan die reclamebureaus om een aanbod te doen, dat wil zeggen een aanbod waarbij een bepaalde marketingstrategie wordt aangeboden of waarbij bepaalde diensten ter invulling van een bepaalde marketingstrategie worden aangeboden. [handelsnaam] heeft zo’n aanbod gedaan, maar dit aanbod is door BeFrank niet aanvaard. Een overeenkomst is toen dus niet bereikt.

Nu er geen sprake is van een overeenkomst, kan de vordering die gebaseerd is op het niet nakomen van een overeenkomst niet toegewezen worden. Ook de vorderingen die het reclamebureau had gebaseerd op een onrechtmatige daad worden niet toegewezen. Dit omdat de pitch zelf niet beschermd is door enig intellectueel eigendomsrecht:

Voor ideeën, zoals vervat in de pitch van [handelsnaam], heeft de wetgever geen bescherming willen bieden, in de zin van het toekennen van exclusieve en afdwingbare rechten op dergelijke ideeën. Deze keuze van de wetgever en het concrete resultaat daarvan – de inhoud van de pitch van [handelsnaam] is niet beschermd – maakt dat het (eventuele) gebruik van de ideeën van [handelsnaam] door BeFrank in beginsel niet in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. Als dat anders was, zou dat immers in feite een verruiming van de door de wetgever afgebakende bescherming uit de IE-wetgeving betekenen.

Omdat het enige dat de pensioeninstelling daadwerkelijk heeft overgenomen het idee is om de duidelijkheid van het product te benadrukken, kan er geen sprake zijn van onrechtmatig handelen. Het reclamebureau vangt dus bot. De kosten die zij hebben gemaakt in het kader van de pitch kunnen ze niet terugvorderen en ze kunnen niet voorkomen dat de pensioeninstelling er met hun idee vandoor gaat.

Indien de pensioeninstelling meer letterlijk had overgenomen uit de pitch van het reclamebureau, zou er mogelijk wel sprake kunnen zijn van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van het reclamebureau. Uit het vonnis blijkt niet in hoeverre het reclamebureau dit betoogd heeft. Als bijvoorbeeld afbeeldingen of teksten worden overgenomen zonder toestemming van het reclamebureau, zou dit in mijn ogen een inbreuk zijn op de auteursrechten. In de meeste van deze gevallen wordt echter niets letterlijk overgenomen, zodat moeilijk te bewijzen is dat de potentiële klant daadwerkelijk aan de afbeeldingen of teksten van het reclamebureau heeft ontleend.  

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (2)

Marco Bezoet de Bie donderdag 23 augustus 2012 07:33

De vraag is dan hoe je wel jouw reclamepitch kunt beschermen. Dat kan volgens mij alleen in een voorovereenkomst, waarin je aangeeft dat de inhoud van de pitch niet gebruikt mag worden door een derde, zonder jouw toestemming. Praktisch probleem is alleen, hoe krijg je de opdrachtgever zover dat zij zo'n overeenkomst zou ondertekenen.

Anke Verhoeven donderdag 23 augustus 2012 08:51

Goed punt. De meeste opdrachtgevers zullen zo'n overeenkomst niet tekenen. Ook de inhoud en handhaving van zo'n overeenkomst is lastig, omdat je daarmee feitelijk een idee wil beschermen. Het is dan zaak om het idee zeer zorgvuldig te beschrijven in de overeenkomst zodat duidelijk is wat er wel en wat er niet onder valt. Bovendien zal het in de meeste gevallen moeilijk te bewijzen zijn dat de opdrachtgever een bepaald idee van jouw pitch heeft en niet zelf al had verzonnen of het van een ander heeft.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.