NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • De Geschillencommissie Auteursrecht per 1 november 2011 actief

De Geschillencommissie Auteursrecht per 1 november 2011 actief

Vanaf vandaag kunnen betalingsplichtigen terecht bij de Geschillencommissie Auteursrecht indien er geschillen zijn over de vergoedingen, die op of na 1 oktober 2011 op basis van de Auteurswet of de Wet op de naburige rechten in rekening zijn gebracht.

 

De Geschillencommissie Auteursrecht wordt gefinancierd door de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (Voi©e), de brancheorganisatie voor Nederlandse collectieve beroepsorganisaties. Het instellen van een geschillencommissie is mede ingegeven door het rapport ‘Samen werken aan verbetering incasso auteursrecht- en naburige rechten’ van de Werkgroep Verbetering Incasso Auteursrecht onder leiding van Marco Pastors.

 

Voordat er gebruik kan worden gemaakt van de geschillenregeling, moet de klager eerst de klachtprocedure bij de desbetreffende collectieve beroepsorganisatie volgen (art. 6 van de Geschillenregeling). De klager kan zich tot de Geschillencommissie Auteursrecht wenden zodra de collectieve beroepsorganisatie op een besluit op zijn klacht heeft genomen.

 

De klager is echter niet te allen tijde ontvankelijk. Uit art. 5 van de Geschillenregeling blijkt dat de geschillencommissie de klager in zijn klacht niet ontvankelijk zal verklaren indien (bijvoorbeeld) het factuurbedrag hoger is dan € 100.000,- (sub a) of indien het geschil zich toespitst op de billijkheid van de hoogte van de vergoedingen (sub d).

BRON: voice-info.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.