NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • De bestrijding van kinderporno en auteursrecht

De bestrijding van kinderporno en auteursrecht

Tijdens een algemeen overleg besprak de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie op 2 december 2010 de aanpak van kinderpornografie.

Onder andere werd besproken dat veel kinderporno websites al uit de lucht zijn gehaald of geblokkeerd worden. De meeste kinderporno wordt echter via P2P netwerken verspreid. Dat is aanleiding om het te hebben over deep packet inspection.

Met deep packet inspection kan het dataverkeer via het internet inhoudelijk geïnspecteerd worden. De inhoud van de verzonden pakketjes wordt bekeken en op basis van de inhoud kunnen de pakketjes dan bijvoorbeeld tegengehouden worden.

Deep packet inspection brengt heel wat privacybezwaren met zich mee. Het komt er eigenlijk op neer dat constant over je schouder wordt gekeken bij alles wat je online doet. Zelfs de inhoud van je e-mails wordt gescand. Mevrouw Gesthuizen van de SP erkent de privacybezwaren maar geeft aan daar genuanceerd tegenover te staan. In verband met de aanpak van kinderporno is volgens haar veel geoorloofd.

Staatssecretaris Teeven van de VVD trekt de discussie breder:

“Dit onderwerp speelt natuurlijk ook op tal van andere terreinen, zoals bij het auteursrecht en bij kansspelen. Ik denk dat over de aanpak van kinderporno de meeste consensus bestaat. Als mevrouw Gesthuizen dat verstaat onder genuanceerd, ben ik het ermee eens. Kamerbreed bestaat hierover overeenstemming met de regering. Dit laat onverlet dat er nog veel technische uitwerkingsproblemen zijn, zeker ook met de «deep packet inspection». Ik zeg toe dat ik op dit onderwerp in de volgende voortgangsrapportage zal ingaan. Dit onderwerp speelt ook op andere terreinen, zoals bij het auteursrecht en bij kansspelen. We moeten soms zeggen dat een bepaald optreden bij bijvoorbeeld kinderporno en auteursrecht wel proportioneel is, maar dat het bij kansspelen niet meer proportioneel is. Dit willen wij in het kabinet wel even wegen.”

Vooral opvallend is dat hij kinderporno en auteursrechtinbreuken naast elkaar plaatst als gevallen waarin deep packet inspection proportioneel is. Daarmee geeft hij nu juist aan wat het pijnpunt is met betrekking tot dergelijke maatregelen: ze maken een dermate grote inbreuk op de privacy van de internetgebruiker, dat er bij het inzetten ervan extra aandacht dient te zijn voor de proportionaliteit.

Waar iedereen het erover eens zal zijn dat kinderporno hard aangepakt moet worden en dat daarbij vergaande middelen geoorloofd kunnen zijn, geldt dat voor auteursrechtinbreuken niet. Het gevaar is dat verdergaande bevoegdheden die aan opsporingsdiensten toegekend worden onder het mom van bestrijding van kinderporno, ook ingezet zullen worden bij het aanpakken van bijvoorbeeld auteursrechtinbreuken.

Onlangs werd dit debat nog gevoerd naar aanleiding van een praatje van Ronald Prins (directeur van IT securitybedrijf Fox-IT) op de laatste borrel van Bits of Freedom. In het licht van de opmerking van staatssecretaris Teeven lijkt het erop dat de zorg die toen geuit werd door een aantal aanwezigen terecht is.

Lees hier het kamerstuk

Door: Anke Verhoeven

BRON: Boek9


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.