NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • De bekostiging van de lokale media-instelling

De bekostiging van de lokale media-instelling

De rechtbank Den Haag heeft vorige week een interessant vonnis gewezen over de bekostiging van lokale media-instellingen. De belangrijkste les uit het vonnis: wanneer een gemeente voor de hoogte van de bekostiging afwijkt van de rijksbijdrage van € 1,30 per woonruimte, geldt volgens de rechtbank een verzwaarde motiveringsplicht.

 

De procedure speelde tussen Stichting Streekomroep Braassemermeer en het college van B&W van Kaag en Braassem en draaide om de hoogte van de bekostiging van de lokale omroep door de gemeente. Voor de gemeente geldt sinds 2010 op grond van artikel 2.170a Mediawet 2008 een bekostigingsplicht van de lokale media-instellingen. Voor die bekostiging is een rijksbijdrage vastgesteld van € 1,30 per woonruimte. Het college van B&W van Kaag en Braassem kende aan SSB echter een veel lager bedrag toe. Ondanks een uitgebreide onderbouwing door SSB van de kosten die de stichting jaarlijks maakt, kende het college in eerste instantie slechts een kwart, en later ongeveer de helft van de rijksbijdrage toe als bekostiging. Hiertegen richtte zich het beroepschrift van SSB.

 

De rechtbank maakt korte metten met de stellingen van de gemeente. De rechtbank stelt weliswaar dat er geen verplichting geldt voor de gemeente om de gehele rijksbijdrage door te sluizen naar de lokale media, maar stelt daarbij ook dat wanneer een gemeente een lager bedrag toekent, zij inzichtelijk moet maken dat met dat lagere bedrag een toereikend media-aanbod kan worden gerealiseerd. Daarin is deze gemeente tekortgeschoten. Het college heeft onvoldoende gemotiveerd waarom niet het hele huurbedrag vergoed werd. Ten onrechte had de gemeente daarnaast de gemaakte kosten voor een website niet voor vergoeding in aanmerking gebracht. Een website is immers tegenwoordig ‘noodzakelijk voor de aanbieding van een toereikend media-aanbod,’ aldus de rechtbank. Ook de afschrijvingstermijn voor gekochte apparatuur heeft de gemeente verkeerd beoordeeld.

 

Al met al komt de rechtbank tot de conclusie dat, uitgaande van de posten die buiten twijfel zijn, een bedrag van € 1,30 per woonruimte in dit geval niet meer dan redelijk is. Niet geheel toevallig is dit precies het bedrag van de rijksbijdrage. Lees hier het vonnis.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.