NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Cookie ontwikkelingen bij OPTA en in de Tweede Kamer

Cookie ontwikkelingen bij OPTA en in de Tweede Kamer

Nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de Cookiewet bij OPTA en in de politiek.

OPTA

Vorige week heeft OPTA een update van de veelgestelde vragen over de Cookiewet gepubliceerd. Interessant zijn in ieder geval de volgende antwoorden:

-       De Cookiewet is niet van toepassing op intranetten en serverloganalyse, dat wil zeggen op het uitlezen van gegevens die automatisch door de browser van de internetgebruiker worden meegestuurd in zogenaamde get / http requests.

 

-       Opvallend is dat OPTA nog steeds lijkt uit te gaan van een informatieverplichting in situaties die onder de uitzonderingen vallen. In die gevallen hoeft volgens de wet echter niet geïnformeerd te worden.

 

-       OPTA laat zich – na het CBP - nu ook uit over de vraag of gebruikers die geen toestemming geven voor bepaalde cookies, toegang tot een website kan worden ontzegd. Het antwoord op die vraag is echter nogal onduidelijk. Volgens OPTA is het voor een website niet verplicht een gebruiker toegang te geven en kan die toegang afhankelijk worden gemaakt van het accepteren van een cookie. Echter het feit dat hiermee de keuzevrijheid van de gebruiker ten aanzien van zijn privacy wordt beperkt, wordt door OPTA – zo lijkt het - wel bezwaarlijk geacht.

 

-       Toestemming moet volgens OPTA een handeling van de internetgebruiker inhouden. Als de gebruiker een keuze wordt geboden tot het geven van toestemming, maar hij heeft geen keuze gemaakt, dan kan daaruit niet “zonder meer” worden afgeleid dat toestemming is gegeven.

 

Politiek

Verder werd vandaag bekend dat PvdA en VVD van mening zijn dat de gebruiksvriendelijkheid van internet in het gedrang komt door alle pop-ups die nu verschijnen om aan de Cookiewet te voldoen. Er moet volgens deze partijen een einde komen aan deze “cookiegijzeling”. In plaats van de pop-ups moet volgens PvdA en VVD alleen een balkje verschijnen met informatie over de gebruikte cookies waarbij de gebruiker wel zou moeten kunnen aangeven of hij dit gebruik accepteert. Doet hij niets dan moet het balkje verdwijnen.

Minister Kamp zal worden verzocht aan te geven of hiermee aan de Cookiewet kan worden voldaan. Vanavond debatteert de Tweede Kamer met Kamp over de cookieregels. D66 wil graag dat de minister met OPTA en CBP in overleg gaat om duidelijkheid over de regels te verschaffen.

Lees hier het bericht hierover op Nu.nl

BRON: Nu.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.