NL EN
  • GEPLAATST OP: 6 maart 2013
  • GEPLAATST DOOR: Vita Zwaan
  • GEPLAATST IN: Privacy
  • GOOGLE+: Vita Zwaan

Cookie moties

Zoals ik laatst al berichtte, is minister Kamp voorstander van de mogelijkheid impliciet toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Dat geldt ook voor een meerderheid van de Tweede Kamer.

De SP diende echter een motie ingedien waarin de regering juist werd verzocht uit te gaan van het principe dat voor het plaatsen van tracking cookies expliciete toestemming nodig is en dat het geven van impliciete toestemming niet voldoende is. Die motie werd gisteren verworpen.

Een motie van de PvdA werd verrassend genoeg wel aangenomen. Deze motie verzocht de regering vast te houden aan het uitgangspunt dat cookies die gebruikt kunnen worden om te volgen of te profileren, pas geplaatst mogen worden na een actieve handeling van de computergebruiker waarmee hij bewust toestemming geeft. Het is onduidelijk wat hiermee precies wordt bedoeld.

Deze maand komt de minister met een wetswijziging om onder meer de first party analytische cookies toe te staan zonder toestemming.

Lees hier de moties en een verslag van het debat van gisteren.

BRON: Webwereld


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.