NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Controversiële plannen hergebruik DNA

Controversiële plannen hergebruik DNA

Vorige week werd bekend dat er een plannen zijn – er zou zelfs al een concept-wetsvoorstel liggen – waarmee justitie de bevoegdheid krijgt om DNA-materiaal dat in ziekenhuizen wordt bewaard voor wetenschappelijk onderzoek, op te vragen ten behoeve van het forensisch onderzoek in strafzaken. In ziekenhuizen ligt het lichaamsmateriaal van miljoenen Nederlanders opgeslagen. Het gaat om weefsel dat voor wetenschappelijk onderzoek wordt bewaard met toestemming van de betreffende patiënten.

De toegang tot het DNA-materiaal zou de politie een extra mogelijkheid bieden om misdrijven op te lossen. Het DNA zou volgens het (niet openbare) wetsvoorstel alleen mogen worden gebruikt in verband met de opsporing van ernstige misdrijven, zoals moord en verkrachting.

In reactie op dit bericht lieten veel tegenstanders direct hun stem horen. De landelijke artsenfederatie KNMG noemt het wetsvoorstel een poging om een landelijke DNA-databank te creëren. Daarnaast vrezen wetenschappers voor de zogenaamde chilling effects” van de voorgenomen plannen. De angst bestaat dat patiënten niet meer zullen meewerken aan wetenschappelijk medisch onderzoek. Immers, alhoewel veel mensen best bereid zijn om hun DNA en/of ander materiaal af te staan in het belang van de wetenschap (zeker als zij daarbij anoniem kunnen blijven), zullen zij minder enthousiast zijn over het gebruik van datzelfde materiaal door de politie voor opsporingsdoeleinden. Mensen zullen terughoudender zijn in het afstaan van hun materiaal, waardoor het medisch wetenschappelijk onderzoek in gevaar komt.

Maar ook de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de overheid en medische wetenschap komt volgens critici op het stel te staan. De overheid wordt ongeloofwaardig doordat nu, achteraf, een mogelijkheid wordt gecreëerd om toegang tot reeds opgeslagen DNA-materiaal te verkrijgen. De medische wetenschap verliest het vertrouwen van de patiënt, omdat deze zijn materiaal afstond ten behoeve van medische onderzoek (de genezing), niet om een strafrechtelijk onderzoek verder te helpen.

Het voorgaande maakt duidelijk dat er – voordat een dergelijke wet over het gebruik van DNA-materiaal door justitie er komt – een belangrijke afweging moet worden gemaakt waarbij het belang van medisch onderzoek en de privacy van patiënten wordt meegewogen. Het is zeer de vraag of het wenselijk is dat het belang bij gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek worden “gemixt” met opsporingsbelangen. Hierdoor komen de ministeries van volksgezondheid en justitie in elkaars vaarwater te zitten, met alle gevolgen van dien.

Het nieuwe kabinet zal moeten beslissen of de nieuwe wet er ook echt komt. Hopelijk neemt zij de geuite kritiek mee bij de uiteindelijke beslissing.

BRON: NOS, nu.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.