NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Consultatie over praktische invulling meldplicht datalekken

Consultatie over praktische invulling meldplicht datalekken

Over de nieuwe e-Privacy richtlijn is veel gediscussieerd, onder andere op deze blog. De discussie betrof echter grotendeels de invulling van de regels over cookies. Op grond van de nieuwe richtlijn mogen namelijk, kort gezegd, pas cookies worden geplaatst na voorafgaande geïnformeerde toestemming. De praktische invulling daarvan – zijn browserinstellingen voldoende of moeten websites met hinderlijke pop-ups gaan werken? -  is nog steeds onderwerp van discussie.

De nieuwe richtlijn bevat ook nieuwe regels over zogenaamde datalekken. Telecom- en internetaanbieders zijn verplicht de nationale autoriteiten en (in ernstige gevallen) hun klanten zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van inbreuken op de beveiliging van gegevens die zij bezitten.

Dergelijke datalekken komen relatief vaak voor. Zo kwamen onlangs nog de inloggegevens van de website van de Nederlandse Politiebond op straat te liggen. Digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom houdt een zwartboek bij met datalekken.

Hoewel de uiterste implementatiedatum van de nieuwe richtlijn op 25 mei 2011 is verstreken, zijn de regels uit de richtlijn zijn nog niet geïmplementeerd in Nederland. Een wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet ligt momenteel bij de Eerste Kamer. In een nieuw art. 11.3a wordt de meldplicht voor datalekken opgenomen.  

Om te zorgen voor consistente uitvoering van de regels over datalekken in alle lidstaten kan de Commissie op grond van de richtlijn 'technische uitvoeringsmaatregelen' nemen. Daarmee wordt gedoeld op praktische regels over de omstandigheden, het formaat en de procedures voor de melding, ter aanvulling van de bestaande wetgeving.

Om te kunnen beoordelen of zij dergelijke maatregelen gaat nemen en zo ja, hoe deze er dan uit moeten gaan zien, wil de Commissie meningen en ideeën verzamelen over de bestaande praktijk omtrent datalekken en de ervaring die tot op heden is opgedaan met de nieuwe regelgeving. Daartoe houdt de Commissie hierover een publieke consultatie. Betrokkenen kunnen tot 9 september 2011 hun bijdragen indienen via deze website.

BRON: ITenRecht.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.