NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Consequentie van op één punt leugenachtige getuigenverklaring

Consequentie van op één punt leugenachtige getuigenverklaring


Mijn oog viel op een arrest van het hof Leeuwarden, of eigenlijk op de volgende samenvatting: 'Consequentie van op één punt leugenachtige verklaring van de directeur van een procespartij, tevens partijgetuige'.

Op de voet van artikel 21 Rechtsvordering, koppelt het hof aan een aantoonbaar onjuist punt in de verklaring, de gevolgtrekking dat aan de hele verklaring geen waarde wordt toegekend. Ratio: de getuige is kennelijk niet betrouwbaar.

Een helder en duidelijk standpunt van het hof, en mijns inziens ook terecht in de gegeven omstandigheden. Zie hieronder de relevante overweging.  

"Met Woonzorg neemt het hof de hiervoor aan de orde gekomen gedragingen van [geïntimeerde] en haar directeur hoog op. De directeur heeft onder ede een aantoonbaar onjuiste verklaring afgelegd en deze doen steunen op in zijn bedrijf vervalste documenten. [geïntimeerde] heeft de haar in dit verband door Woonzorg gemaakte verwijten niet weersproken en slechts haar vordering ten aanzien van de onderhavige post met enig bedrag verminderd. Vanwege deze vermindering heeft de rechtbank op dit punt de getuigenverklaringen, waaronder die van de directeur, niet aan de orde gesteld.
Het hof verbindt aan een en ander echter het gevolg dat ook aan de overige gedeelten van de getuigenverklaring van de directeur van [geïntimeerde] geen waarde is toe te kennen, nu hij als voormeld onbetrouwbaar is gebleken. Omdat het hier gaat om de verklaring van een partijgetuige vindt deze gevolgtrekking tevens steun in artikel 21 Rv, welke bepaling aan partijen de verplichting oplegt de rechter volledig en naar waarheid in te lichten
."

Lees het gehele arrest hier.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.