NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Commissariaat voor de Media publiceert jaarverslag 2011

Commissariaat voor de Media publiceert jaarverslag 2011

De belangrijkste onderwerpen in het jaarverslag 2011 dat vandaag is gepubliceerd, zijn: toezicht, handhaving, beleidsregels en de advisering aan de Minister van OCW.

Zo heeft het Commissariaat in 2011 onder meer de Beleidslijn Sanctiemaatregelen 2011 en de Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag aangenomen, en heeft het Commissariaat de Minister geadviseerd over het beschikbaar stellen van programmagegevens door de publieke omroepen.

In 2012 zal het Commissariaat zich in het bijzonder richten op commerciële audiovisuele mediadiensten op aanvraag, publiek-private samenwerkingen en kinderprogramma’s. Daarnaast zijn nevenactiviteiten van publieke omroepen, de voorgenomen reorganisaties c.q. fusies van een aantal publieke omroepen, en de handhaafbaarheid van de Mediawet speerpunten in het beleid voor het komende jaar.

Lees hier meer over het beleid van het Commissariaat voor 2012. Lees hier en hier eerdere berichten over de Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag.

BRON: Commissariaat voor de Media


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.