NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Comité van de Regio's juicht Europees actieplan e-overheid toe

Comité van de Regio's juicht Europees actieplan e-overheid toe

Afgelopen week is het advies van het Comité van de Regio’s (“CvdR”) betreffende het Europese actieplan inzake e-overheid 2011-2015 van 12 oktober 2011 gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU.

Het CvdR is een politiek orgaan dat lokale en regionale overheden vertegenwoordigt in de Europese Unie. De Europese Commissie en de Europese Raad zijn verplicht om het CvdR te raadplegen over nieuwe voorstellen die impact hebben op regionaal of lokaal niveau. Het Europese Actieplan inzake e-overheid 2011-2015 is zo’n voorstel. Regio’s en gemeenten zijn daarbij zowel betrokkene, aanbieder als begunstigde.

Het Europese Actieplan inzake e-overheid 2011-2015 betreft een concrete uitwerking van de doelstellingen van de Digitale Agenda voor Europa.  De Digitale Agenda bevat namelijk een aantal maatregelen die zijn gericht op het benutten van de voordelen van ICT in heel Europa. De prioriteiten van het Europese Actieplan inzake e-overheid 2011-2015 betreffen:

 • grensoverschrijdende dienstverlening;
 • emancipatie van de gebruiker;
 • hergebruik van overheidsinformatie (hvo);
 • e-participatie;
 • digitale eengemaakte markt;
 • groene regering; en
 • interoperabiliteit.

Het CvdR juicht dit Actieplan toe.

Het CvdR staat ook achter het streven om via het gebruik van e-overheidsdiensten de positie van burgers en ondernemingen te versterken; de toegang tot overheidsinformatie uit te breiden en de transparantie te vergroten. Burgers moeten ook meer in het politieke proces participeren; mobiliteit binnen de eengemaakte markt moet worden vergroot; en bureaucratische romslomp moet voor burgers worden teruggedrongen.

Daarnaast wijst het CvdR op de aanzienlijke bijdrage die het Europese actieplan kan leveren aan de verkleining van de digitale kloof en de verwezenlijking van de doelstellingen van de “Europa 2020”-strategie. Hierdoor zal het ook gemakkelijker worden om te voldoen aan een aantal elementaire sociale, culturele en economische behoeften van Europese burgers, stelt het CvdR.

Zo stelt het CvdR dat het opheffen van ongelijkheid op het vlak van toegang en beschikbare apparatuur een voorwaarde is voor een betere benutting van ICT. Kleine steden en dorpen lopen gewoonlijk ver achter op het gebied van technische, organisatorische en personele capaciteit die nodig is om het gebruik van ICT uit te breiden. Het CvdR meent dat daarom een begin zal moeten worden gemaakt met het aanbieden van uniforme platforms voor het verlenen van diensten van lokale en gemeentelijke overheden via software as a service (“SaaS”). Daarmee kan worden ingespeeld op nieuwe ICT-ontwikkelingen als virtualisering en cloud computing, waardoor projecten goedkoper en sneller kunnen worden uitgevoerd. Bij deze ontwikkelingen moet hoofdzakelijk worden uitgegaan van reeds bestaande platforms en moet gebruik worden gemaakt van open source software, aldus het CvdR.

Tenslotte benadrukt het CvdR dat niet alleen open source software steeds een sterkere marktpositie heeft verworven, maar dat ook het gebruik van open normen en open interfaces een essentiële factor vormt voor de overdracht en toepassing van informatie in organisaties, systemen en uitrustingen.

 

BRON: Afbeelding: Zinneke; own picture, taken 2005-06-07; License: GFDL


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Anastasia Da paxiao maandag 12 augustus 2013 17:16

hallo, de heer / mevrouw, er is busness ik willen dat wij together.can heb je antwoord terug naar mij?
jouwe Anastasia.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.