NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Column Menno Weij in AutomatiseringGids: Usedsoft-uitspraak

Column Menno Weij in AutomatiseringGids: Usedsoft-uitspraak

Onlangs verscheen een column van Menno Weij in de AutomatiseringGids over de UsedSoft uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Hij belicht daarin de kansen voor leveranciers en het soms gekunstelde oordeel van het Hof van Justitie. Hij concludeert dat de UsedSoft uitspraak alles behalve een defintief oordeel geeft over uitputting van auteursrechten op software.

"Het kan u niet ontgaan zijn. Het Europees Hof van Justitie (EHJ) heeft recent een ‘baanbrekende’ uitspraak gedaan over de verkoop van tweedehands software. Het betreft de zogenaamde Usedsoft-zaak. En als u de media moet geloven, is het een overwinning voor Usedsoft. Want iedereen roept nu dat de verkoop van tweedehands software is toegestaan.
 
Dat komt omdat het EHJ heeft bepaald dat er sprake kan zijn van ‘uitputting’ bij tweedehands software. Kort gezegd betekent uitputting dat de leverancier de verdere verhandeling van een kopie van de software niet meer kan tegengaan. Vergelijk een boek. U kunt een boek gewoon cadeau doen aan en ander, zonder toestemming van de auteur. Belangrijke voorwaarde bij software is wel dat de oorspronkelijk verkrijger, de kopie na wederverkoop onbruikbaar of ongedaan maakt. Bij dat boek beschikt u er vervolgens ook niet meer over.

Laat ik met de deur in huis vallen. Het lijkt misschien een overwinning, maar de zaak heeft allesbehalve definitieve duidelijkheid gebracht. Integendeel zelfs. Ik voorspel u nog vele rechtszaken over de toepassing van de Usedsoft leer. Ik ga dat uitleggen.

Allereerst is van belang dat de uitspraak enkel ziet op software die op dragers is verspreid of die via het internet gedownload is. Het EHJ wijst in de Usedsoft-zaak continu op het feit dat de klant een kopie van de software rechtstreeks op zijn computer downloadt via de website van Oracle. Maar wees eerlijk: downloaden is een fenomeen uit de vorige eeuw. Vandaag de dag gaat het om SaaS en Cloud. Dan krijg je helemaal geen kopie van de software meer. Daar ligt dus de eerste kans voor leveranciers: ontwikkel een goede cloudstrategie.

Maar er is ook goed nieuws voor de leveranciers die nog niet aan een cloudstrategie willen of kunnen. Het EHJ vindt namelijk dat de leverancier zich “met alle te zijner beschikking staande technische middelen ervan mag vergewissen” dat eerstehands gebruiker de oorspronkelijke kopie inderdaad  onbruikbaar heeft gemaakt bij wederverkoop. Dat zet dus de deur open voor allerlei audits en/of technische controlemiddelen.

Ten tweede is van belang dat voor uitputting sprake moet zijn van een ‘eigendomsoverdracht’ van de kopie. Volgens het EHJ is algemeen aanvaard dat sprake is van eigendomsoverdracht, wanneer een persoon tegen betaling van een prijs zijn eigendomsrechten op een zaak aan een ander overdraagt via een contract. Toegepast op de Usedsoft-zaak, zijn dan de volgende omstandigheden van belang: (i) het gaat om standaardsoftware, (ii) die wordt gedownload of op een drager verstrekt, (iii) tegen betaling van een prijs (de economische waarde van die kopie), en (iv) het gebruiksrecht is in tijd onbeperkt (“perpetual license”). Hier liggen dus weer  kansen voor leveranciers. Maar hier liggen natuurlijk ook juridische vragen. Want is er dan geen sprake van uitputting als er een beetje maatwerk bij komt kijken? Of als het gebruiksrecht niet eeuwigdurend is?  Of als de prijs niet de economische waarde van de kopie vertegenwoordigt? Zegt u het maar.

Ten derde is van belang dat softwarelicenties niet kunnen worden gesplitst.  Maar waar ligt met name de opening voor tweedehands handelaren als Usedsoft? Bij de wederverkoop van teveel ingekochte licenties. Maar die vlieger gaat volgens het Hof niet op. De eerste verkrijger moet namelijk zijn eigen kopie op het moment van wederverkoop daarvan onbruikbaar maken. In een situatie van splitsen zal de eerste verkrijger de bij hem geïnstalleerde kopie van de software echter blijven gebruiken, en deze dus niet onbruikbaar maken – aldus het EHJ.

En tenslotte nog een opmerking over een gekunsteld onderdeel van de uitspraak. Oracle had aangevoerd dat er géén sprake is van uitputting als er ook onderhoud en support wordt verricht. Immers, zo redeneert Oracle, er wordt dan een nieuwe kopie (een update) van de software verstrekt. In zijn algemeenheid gaat het EHJ daarin mee: “[de uitputting] geldt niet voor serviceovereenkomsten, zoals overeenkomsten voor software updates, die van een dergelijke verkoop kunnen worden gescheiden en die – in voorkomend geval voor bepaalde tijd – bij gelegenheid van die verkoop zijn gesloten.”. Maar bij de kwestie Oracle zegt het EHJ vervolgens met zoveel woorden: “de aanvankelijk gekochte kopie wordt gerepareerd en bijgewerkt, en aldus onderdeel van de aanvankelijke kopie.”. Dat komt mij nogal technisch bepaald over, en gaat zeker nog tot juridische discussie leiden.

Ik wens u – of u nu handelaar, gebruiker of leverancier bent – succes met de toepassing van de Usedsoft-leer."

Voor abonnees is de complete column hier te lezen


    

 

 

BRON: AutomatiseringGids


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (6)

sGcIN dinsdag 29 april 2014 14:17

reference how to buy ultram online - ultram 50 mg online

IEBxd dinsdag 29 april 2014 20:23

buy accutane now generic accutane just as good - accutane reviews by doctors

PYGVGUe woensdag 30 april 2014 04:47

Resources doxycycline generic for what - doxycycline with pill

ZyHchuU woensdag 30 april 2014 14:49

web buy priligy online canada - dapoxetine in india

scorqQdU donderdag 1 mei 2014 16:31

valium online overnight much generic valium - buy valium online from canada

fnrzdhQ donderdag 1 mei 2014 17:41

main page priligy reviews blog - order dapoxetine online

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.