NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • College bescherming persoonsgegevens tikt zorgverzekeraars op de vingers

College bescherming persoonsgegevens tikt zorgverzekeraars op de vingers

Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) meldt dat een zorgverzekeraar in strijd heeft gehandeld met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Vecozo is een elektronisch een systeem om de communicatie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders optimaal te laten verlopen.

Via Vecozo werd kennelijk ook doorgegeven bij welke huisarts verzekerden zijn ingeschreven. Het opnemen van deze gegevens overschrijdt de grens van hetgeen nog als een gerechtvaardigd belang van de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder is te achten volgens het Cbp. Vermelding van de gegevens van de huisarts staat immers niet in het teken van de (kosten)effectieve afwikkeling van het declaratieverkeer, waarvoor het systeem is opgezet. 

Dit heeft het Cbp naar aanleiding van een klacht van een verzekerde laten weten aan de betrokken zorgverzekeraar. Inmiddels heeft de zorgverzekeraar laten weten Vecozo aangepast zal worden waardoor de gegevens van de huisarts niet meer worden weergegeven en de gegevensuitwisseling via Vecozo beperkt wordt tot de oorspronkelijke doelstelling.

 

Zie hier de openbaar gemaakt brief van het Cbp, en hier het persbericht van het Cbp.

BRON: College bescherming persoonsgegevens


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.