NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Coldplay voor de vierde maal aangeklaagd voor plagiaat

Coldplay voor de vierde maal aangeklaagd voor plagiaat

Ditmaal wordt Coldplay aangeklaagd door Sammie Lee Smith. In september 2009 schikte Coldplay het dispuut met Joe Satriani.

 

De onbekende songwriter Sammie Lee Smith stelt dat hij de auteur is van de werken ‘Yellow’, ‘Clocks’ en ‘Trouble’. Het oeuvre van Smith beslaat 4000 songs.

 

Smith eist dat Coldplay onmiddellijk stopt met het gebruiken van zijn songs en eist een onbekende (maar allicht hoge) schadevergoeding.

 

Wil de klacht van Smith slagen zal hij onder het Amerikaanse recht het volgende moeten bewijzen :

 

1)       bezit van een geldig auteursrecht

2)       daadwerkelijk kopiëren van originele beschermde elementen

 

Bezit van een geldig auteursrecht kan worden bewezen door het overleggen van een certificaat van de registratie bij de Copyright Office. Alhoewel formaliteiten niet vereist zijn om auteursrecht op een werk te verkrijgen, blijft een registratie een voorwaarde om een procedure te kunnen starten. Maar het tweede vereiste levert meer problemen op. Alleen al om dat ‘originaliteit’ in muziek niet zo voor de hand liggend is, als men wel zou denken vanwege de complexe aard van muziek. Nu de auteursrechtelijke originaliteitsdrempel erg laag is, levert dit in een muzikale context problemen op. Muzikale basiselementen, zoals akkoordprogressies of cadenzen, zijn bijvoorbeeld niet auteursrechtelijk beschermbaar.

 

Hoewel het Amerikaanse auteursrecht een federale aangelegenheid is, kennen verschillende circuits afzonderlijke tests om daadwerkelijk kopiëren vast te stellen. De Ninth circuit gebruikt de vaak bekritiseerde Krofft-test. Onder die test zal Smith daadwerkelijk kopiëren aan de hand van toegang tot de werken moeten bewijzen. Aan het bewijs van toegang worden hoge eisen gesteld onder het Amerikaanse recht daarbij is een niet-onwaarschijnlijke link onvoldoende. Ook zal een substantiële overeenkomst moeten blijken tussen de werken. Die substantiële overeenkomst wordt gevonden aan de hand van de extrinsieke (objectieve) en intrinsieke (subjectieve) test. Onder deze test moet er zowel een substantiële overeenkomst worden gevonden in idee als in de expressie. De bedoeling van deze tweeledige test is om idee en de beschermde expressie te scheiden. De idee/expressie dichotomie beheerst het Amerikaanse auteursrecht.

 

Een grondige dissectie door een deskundige van de werken in kwestie zal moeten uitwijzen of er ten eerste sprake is van een substantiële overeenkomst en ten tweede of de gevonden overeenkomst ook auteursrechtelijk beschermbaar is. Nadien zal worden gekeken of Coldplay kennis heeft kunnen nemen van de werken van Smith.

 

Muziek laat zich niet zo gemakkelijk door het auteursrecht beteugelen vanwege haar complexe natuur die gedomineerd wordt door compositorische wetmatigheden. In die zin vraagt een muziekplagiaatzaak een andere benadering dan een inbreukvraag over bijvoorbeeld materiële voorwerpen.

 

Coldplay heeft nog niet gereageerd op de recente aantijgingen.

 

PS: Als iemand Sammie Lee Smith’s songs boven water krijgt, dan houd ik mij sterk aanbevolen. Ik ben benieuwd…

BRON: MusicRadar


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.