NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Christiaan Alberdingk Thijm: Socialemediaverbod is buiten proportie

Christiaan Alberdingk Thijm: Socialemediaverbod is buiten proportie

Afgelopen dinsdag werd bekend dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam een sociaal mediaverbod van één jaar heeft opgelegd. Naar aanleiding daarvan schreef ik onderstaande opinie in het NRC Handelsblad. Het stuk verscheen in de krant van donderdag 24 januari (p. 19).

Socialemediaverbod  is buiten proportie.

Sociale media zijn een communicatiemiddel. Een verbod hierop gaat te ver, betoogt Christiaan Alberdingk Thijm.

De rechter heeft een man uit Noord-Holland een verbod opgelegd om sociale media te gebruiken (NRC Handelsblad, 22 januari). Op Facebook, Hyves en Blogspot had de man zijn ex-partner beschuldigde van prostitutie en seksueel en kindermisbruik. De rechter bepaalde dat de man de lasterlijke teksten moest verwijderen en dat hij zijn sociale mediaprofielen een jaar moet sluiten.

Dit vonnis is uniek. Niet eerder heeft de Nederlandse rechter een verbod opgelegd om sociale media te gebruiken. De rechter verwierp het verweer van de man dat een dergelijk verbod buitenproportioneel is.

Natuurlijk wordt er misbruik gemaakt van sociale media. Recent werd de Britse Lord McAlpine via Twitter nog beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen. Hij kondigde aan procedures te starten tegen de duizenden mensen die hem ten onrechte hebben beschuldigd. De normen die we in acht nemen bij het gebruik van sociale media moeten veelal nog worden ontwikkeld.

We moeten ons realiseren dat sociale media communicatiemiddelen zijn, net als de telefoon en e-mail. Het sociale mediaverbod dat de Amsterdamse rechter heeft opgelegd, komt neer op een verbod om een communicatiemiddel te gebruiken. Als de man de telefoon had gebruikt om zijn ex-partner te beledigen, zou de rechter dan ook de man hebben verboden te telefoneren?

Het gebruik van communicatiemiddelen wordt beschermd door de vrijheid van meningsuiting – een grondrecht. Een beperking van deze vrijheid is pas geoorloofd als er geen minder verstrekkende maatregelen voorhanden zijn en als de maatregel proportioneel is in verhouding tot het doel dat de rechter nastreeft.

Dit verbod kan deze strenge toets niet doorstaan. Minder verstrekkend was een verbod geweest op de publicatie van beledigende teksten, op straffe van een (hoge) boete.

Het preventief filteren van berichten door providers is geen oplossing. Zo’n controle is technisch niet mogelijk en kan niet worden verwacht van tussenpersonen. Het Europese Hof van Justitie
heeft in 2012 bepaald dat sociale netwerken niet aansprakelijk zijn voor wat de gebruikers erop zetten. Wel kan van aanbieders van sociale media worden verwacht dat ze ongeoorloofde berichten verwijderen nadat deze bij hen zijn gemeld. 

Sociale media zijn een vast onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Ruim eenderde van de Nederlanders brengt één tot twee uur per dag door op sociale media. Dit aantal zal stijgen. Rechters moeten heel terughoudend zijn met het verbieden hiervan.

Christiaan Alberdingk Thijm is advocaat en docent, gespecialiseerd in informatierecht.

BRON: NRC donderdag 24 januari 2013


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (6)

sherlock vrijdag 25 januari 2013 09:46

heel simpel: in beginsel is een telefoongesprek 1 op 1, social media openbaar, voor de massa. vergelijking gaat mijns inziens niet op.

Arno Lodder maandag 28 januari 2013 10:45

Het lijkt of het vonnis niet gelezen hebt, deze reactie had ik ook voor ik het vonnis las. Je suggestie "Minder verstrekkend was een verbod geweest op de publicatie van beledigende teksten, op straffe van een (hoge) boete. " bevestigt dit, een dergelijk vonnis was nl. al gewezen, in augustus. Dit vonnis uit december is omdat de persoon in kwestie zich niks van het vonnis aantrok

Christiaan Alberdingk Thijm maandag 28 januari 2013 11:05

@Arno, het vonnis niet hebben gelezen, dat is een flinke beschuldiging, vooral van een hoogleraar. Uit het vonnis blijkt niet dat hij er zich niets van aantrok. De man heeft weer een bericht geplaatst waarin hij zich grivend uitlaat over de ex. Dat betekent dat hij dwangsommen heeft verbeurd. Dan is de meest logisch stap om dan te nemen: incasseren daarvan. Wat vind je van het vonnis? Ben je het ermee eens?

Arno Lodder maandag 28 januari 2013 11:21

Zie het polemisch, ik zeg “lijkt”… (en schat je hoog in, zie o.a. mijn binnenkort verschijnende noot in CR waar ik je een internetrechtgrootheid noem!)

Hij hield zich er niet aan vonnis 2 augustus. In vonnis staat dat hij o.a. op 22 augustus (cf. pv deurwaarder) zich (wederom/nog steeds) grievend uitliet.

Qua verbeuren dwangsommen, mogelijk speelt dat de man geen geld heeft? In dit vonnis mag de vrouw nu de sociale profielen laten verwijderen als de man het niet doet. (dus niet enkel dwangsom).

Er zijn voor mij in hoofdzaak 2 redenen waarom ik het eens ben met het vonnis:
1. De man is al veroordeeld om te stoppen met uitingen, zoals “ZIEKELIJKE MISSELIJKE KINDERMISHANDELENDE MOEDERHOER”, “JULLIE ZIEKE KINDERNEUKERS” en “KINDEREN OPENLIJK NAAR DE SEXINDUSTRIE LAAT LEIDEN, TE WETEN MIJN DOCHTER VAN VIJF ALWAAR DIT ZIEKE VERHAAL MIJ DUIDELIJK WERD.” Dit zijn, helaas, veel voorkomende uitingen, maar deze man blijft er mee doorgaan ook na afgelopen zomer door de rechter veroordeeld te zijn er mee te stoppen.
2. Hij schaadt direct zijn kinderen door “De namen van de kinderen worden genoemd en hun foto’s en tekeningen worden afgebeeld. Ook het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming dat gaat over de kinderen heeft [B] op internet geopenbaard.”
Iemand die zo duidelijk de grenzen uit het oog verloren heeft, is niet uniek. De openbaarmakingen hierboven genoemd schaden echter ook de kinderen. Daarmee overschrijdt hij grenzen die hij blijkbaar ook na een veroordelend vonnis niet in acht kan nemen. Een jaar lang “pas op de plaats”, waarbij van belang is dat internetgebruik nog is toegestaan, door niet sociale mediaprofielen te beheren is gezien bovenstaande in mijn ogen gepast. De enige zorg die ik bij dit vonnis heb is dat “sociaal mediaprofiel” te beperkt geformuleerd is en deze man langs andere internetweg zal blijven communiceren.

Arno Lodder maandag 28 januari 2013 11:25

Geen dwangsommen opeisen heeft er denk ik ook mee te maken dat daarmee de uitingen niet verdwijnen. En daar gaat het deze mevrouw om. In die zin is een dwangsom, zeker bij iemand die geen geld heeft of misschien juist wel bij iemand die veel geld heeft (zeker omdat ze gemaximeerd zijn) niet waar de eiser in dergelijke zaken op zal zitten wachten

Rudi vrijdag 1 februari 2013 01:16

De zgn. social media zijn niet enkel een middel tot communicatiemiddel maar ook een middel tot publicatie. Dgl. publicaties kunnen beledigend, smadelijk en lasterlijk zijn. En tevens bij herhaalde uitingen wel dgl. strafbaar zijn. (smaadschrift) en als bij herhaaldelijk gebruik daarvan een ander telkenmale (!) het (online-) leven onmogelijk wordt gemaakt is er mi sprake van stalking.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.