NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Censuur bij consultatie wetsvoorstel censuurknop

Censuur bij consultatie wetsvoorstel censuurknop

Medio dit jaar ontstond er terecht veel ophef over het wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit. Simpel gezegd komt het erop neer dat de Minister van Justitie aan zijn ondergeschikte, de officier van justitie, een censuurknop wil geven waarmee in feite elke website zonder rechtelijke toetsing uit de lucht kan worden gehaald. Zie mijn eerdere blog hierover.

Gelukkig bevond het wetsvoorstel zich nog in de consultatiefase. Van de mogelijkheid om op het voorstel te reageren hebben vele maatschappelijke organisaties, maar ook commerciële bedrijven zoals internet service providers gebruik gemaakt. Niemand, met uitzondering van het Ministerie, ziet het wetsvoorstel zitten. Zelfs BREIN schijnt er geen heil in te zien, lees ik op Webwereld.

Bits of Freedom spreekt haar verontwaardiging uit over het feit dat van al deze reacties slechts één openbaar is gemaakt, namelijk die van XS4ALL. Dat terwijl in elk geval Bits of Freedom, negentien maatschappelijke organisaties, twintig wetenschappers, zestien bloggers en internetondernemers, en ook BREIN hebben aangegeven dat hun reactie openbaar mag worden gemaakt. Ik had het nog enigszins kunnen begrijpen als het Ministerie ervoor had gekozen één representatieve reactie openbaar te maken, met de toelichting dat er nog een x aantal andere reacties is binnengekomen, op te vragen bij het Ministerie. Maar nee, op de officiële consultatiewebsite van de overheid staat met zoveel woorden vermeld dat er maar één reactie is binnengekomen naar aanleiding van de consultatie. BoF heeft om opheldering gevraagd maar wacht al twee maanden op een reactie.

Het is werkelijk ongelooflijk. Overheidsvoorlichting is tegenwoordig overheidsoplichting. Dat bleek trouwens ook al  bij de reactie van het Ministerie naar aanleiding van de ophef die was ontstaan over het wetsvoorstel. Een woordvoerder zei toen dat de censuurknop alleen zou worden ingezet als ultieme remedie, voor extreme gevallen waar haast geboden is. Dat is gewoonweg niet waar. Het wettelijke criterium is in het voorstel heel ruim: websites mogen al op zwart worden gezet als dit nodig zou zijn ter voorkoming van strafbare feiten. De tekst van het voorstel rept met geen woord erover dat deze bevoegdheid alleen in extreme gevallen kan worden ingezet, als er vanwege haast geen andere mogelijkheid meer is. Het stelt met andere woorden geen eisen aan de proportionaliteit en subsidiariteit van de maatregel. Sterker nog, de toelichting bij het wetsvoorstel vermeldt dat het juist gaat om de gevallen waarbij het niet onmiddellijk duidelijk is dat er sprake is van een strafbaar feit (want in alle gevallen waarin dat wel duidelijk is, moeten providers al op grond van de bestaande Notice and Takedown Code de website uit de lucht halen).   

Valse voorlichting en censuur op censuur…. Ik hoop dat 2011 beter wordt.

BRON: Bits of Freedom, Webwereld


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.