NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • CBP over cookie gebruik door Nederlandse Publieke Omroep

CBP over cookie gebruik door Nederlandse Publieke Omroep

Het CBP is van mening dat de wijze van toestemming vragen voor het plaatsen van cookies door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) niet voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit laat het CBP weten in een reactie op de beantwoording van de Kamervragen van Van Gesthuizen en Van Dijk.

Begin oktober vorig jaar heeft de NPO haar cookie gebruik op de website www.uitzendinggemist.nl aangepast. De bezoeker wordt om toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies, echter indien de bezoeker deze toestemming niet geeft zijn de website en de online-programma’s voor hem niet bereikbaar. Hoewel deze cookiemuren in beginsel niet in strijd zijn met de Telecommunicatiewet (Tw), zijn deze ook niet ‘in de geest van de wet’, aldus de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA).

De cookies die NPO wenst te plaatsen bij bezoekers van uitzendinggemist.nl zijn:

·         functionele cookies;

·         analytische cookies;

·         cookies voor reclamedoeleinden; en

·         cookies voor social media.

Voor de functionele cookies is op grond van artikel 11.7a Tw geen toestemming van de bezoeker vereist. Voor de overige drie echter wel. Daar komt bij dat er sinds 1 januari van dit jaar een rechtsvermoeden geldt dat tracking cookies (cookies die gebruikt worden om het gedrag van mensen over meerdere websites te volgen) persoonsgegevens verwerken. Tracking cookies worden onder meer geplaatst in het kader van reclame doeleinden en voor social media. Het gebruik van deze tracking cookies dient dus tevens in overeenstemming te zijn met de Wbp.

Dat de tracking cookies van uitzendinggemist.nl van derden (o.m. van Google) afkomstig zijn doet niet af aan de (gezamenlijke) verantwoordelijkheid van de NPO voor deze verwerking. Ook het al dan niet verwerken van NAW-gegevens of IP-adressen is in dit kader niet relevant, aldus het CBP, ‘de unieke identifiers die zij inzetten om mensen (via hun apparaten) te herkennen en te volgen zijn persoonsgegevens’. Voor het verzamelen van gegevens door middel van deze tracking cookies is ondubbelzinnige toestemming zoals bedoeld in artikel 8, aanhef en onder a Wbp vereist.

Het CBP is van mening dat met de wijze van toestemming vragen door de NPO geen rechtsgeldige toestemming in de zin van de Wbp kan worden verkregen. Deze toestemming dient een “vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting” te zijn. Echter, door het opzetten van een cookiemuur op uitzendinggemist.nl heeft de bezoeker feitelijk geen keus. Indien de bezoeker de cookies weigert kan deze simpelweg geen kennis nemen van de informatie die de NPO (met publiek geld) verspreidt.

Juist het feit dat de NPO uit algemene middelen wordt gefinancierd is voor het CBP een gevoelig punt in het kader van de toestemming. De hoofdreden dat de NPO uit algemene middelen wordt gefinancierd is omdat de NPO een publieke dienst verleent die essentieel is voor iedereen in onze samenleving. Nu er voor de informatie afkomstig van de NPO geen (online) alternatief bestaat heeft deze een feitelijk situationeel monopolie, zo stelt het CBP. Door het afdwingen van toestemming voor tracking cookies ‘betalen bezoekers feitelijk bij elk bezoek met hun persoonsgegevens’. Onder deze omstandigheden kan aldus het CBP niet gesproken worden van een in vrijheid gegeven toestemming.

De consequentie daarvan is dat de NPO haar wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens mist, waarmee er ook geen sprake kan zijn van een gerechtvaardigd doeleinde voor de gegevensverwerking. Hiermee is het verwerken van persoonsgegevens door middel van de tracking cookies (mede) door de NPO onrechtmatig.

Lees de reactie van het CBP hier.

BRON: cbpweb.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.