NL EN
  • GEPLAATST OP: 6 augustus 2010
  • GEPLAATST DOOR: Wouter Dammers
  • GEPLAATST IN:
  • GOOGLE+: Wouter Dammers

Busybox wint in GPLv2 rechtzaak

In de Verenigde Staten heeft een rechtbank geoordeeld dat een fabrikant van digitale televisies inbreuk maakt op de auteursrechten van “BusyBox”, dat is gelicentieerd onder de open source licentie GPLv2.

 

BusyBox is een verzameling van diverse UNIX-tools in één klein programma. Het wordt veel gebruikt in “embedded environments”, en is daarom ideaal voor gebruik in consumenten-elektronica. BusyBox is gelicentieerd onder de GNU General Public License versie 2. Deze open source licentie stelt dat de software vrij mag worden gebruikt, mits je je houdt aan de voorwaarden van die licentie. Dat betekent onder meer dat je aan iedereen aan wie je de software distribueert dezelfde rechten moet toekennen als waaronder je de software hebt verkregen, zodat gebruik van de software “vrij” blijft onder de GPLv2-licentie. Gevolg hiervan is dat je bijvoorbeeld niet je eigen voorwaarden mag hanteren die de rechten van afnemers op gebruik van de software beperken.

 

Erik Anderson is de man achter de BusyBox software, en auteursrechthebbende op de broncode daarvan. Hij kwam er achter dat diverse fabrikanten van elektronica apparatuur de BusyBox software echter onder eigen voorwaarden distribueerden in hun elektronica apparaten, zonder de software vrij te geven onder de GPLv2. Een inbreuk op de GPLv2 dus. Vertegenwoordigd door de Software Freedom Conservancy sprak Anderson de fabrikanten hierop aan.

 

Één van die fabrikanten was Westinghouse. Anderson had Westinghouse verzocht om documenten te overleggen voordat de rechtzaak zou aanvangen. In Amerika kennen ze namelijk een zogenaamde “discovery phase”. In een dergelijke fase, dat vooraf gaat aan de "trial phase", kunnen partijen documenten en ander bewijsmateriaal van andere partijen vragen en kunnen partijen elkaar dwingen om bewijs te overleggen, bijvoorbeeld door middel van een dagvaarding.

 

Omdat Westinghouse in een faillissementsprocedure was verwikkeld, gaf ze geen reactie op een verzoek om documenten over te leggen. De advocaten van Westinghouse gaven aan dat de activiteiten van Westinghouse waren gestaakt. Anderson vroeg de rechtbank daarop om verstekvonnis te wijzen tegen Westinghouse, omdat ze niet meewerkte in de “discovery phase”.

 

In het verstekvonnis oordeelt de rechtbank dat Westinghouse inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Anderson:

 

Having accepted all the well-pleaded facts in the Complaint as true, Westinghouse infringed on Plaintiff’s copyright by distributing BusyBox within firmware for its HDTV products and on software intended for those HDTVs, in a manner that did not comply with the License”.

 

Hoewel niet expliciet genoemd, erkent de rechtbank hiermee dat het niet voldoen van één van de kernwaarden van de GPL licentie, namelijk dat verdere distributie ook onder GPL-voorwaarden moet gebeuren, een auteursrecht inbreuk kan opleveren. Hoewel niet nieuw, wel een belangrijke uitspraak voor de open source gemeenschap dus. Gezien het een verstekvonnis betreft is het echter nog de vraag hoeveel precedentwerking hiervan uit zal gaan.

 

Daarnaast is het vonnis opmerkelijk met betrekking tot de gevraagde schadevergoeding. Westinghouse was reeds op de hoogte gesteld door Anderson van een mogelijke auteursrecht inbreuk en door dit te negeren vond de rechtbank dat er sprake was van een opzettelijke inbreuk. Hoewel de inbreuk op grote schaal plaats vonden, en commercieel van aard waren, bedroeg de schadevergoeding $ 90.000,-. Dat bedrag is relatief hoog, aangezien enkel om "statutory damages" werd gevraagd. Statutory damages hoeven niet bewezen te worden, maar wordt daarom meestal beperkt tot $ 30.000,-. In geval van moedwillige inbreuk kan dit bedrag tot drie maal worden verhoogd, zoals in dit geval dus ook gebeurde. De vraag is echter hoeveel Anderson hiervan zal zien, aangezien Westinghouse dus in een failissementsprocedure is verwikkeld. En van een kale kip kan je niet plukken…

 

De “discovery phases” tegen de andere fabrikanten lopen op dit moment nog door. Het is heel goed mogelijk dat dit nog een vervolg krijgt, en dus dat de GPL zich snel nog eens zal laten zien in de Amerikaanse rechtzaal, en mogelijk anders dan bij verstekvonnis. Uiteraard zal ik de ontwikkelingen daarvan in de gaten houden, en hier op de weblog over berichten.

 

Lees hier het bericht.

Lees hier het vonnis.

BRON: arstechnica.com


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.