NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Britse regering wil “spionagewet” introduceren

Britse regering wil “spionagewet” introduceren

Op initiatief van veiligheidsdiensten werkt de Britse regering aan wetgeving die het mogelijk moet maken om “realtime” telefoon- en internetverkeer te monitoren. Naar verwachting zal het wetsvoorstel in mei door de Britse regering openbaar gemaakt worden tijdens de jaarlijkse “Queen’s speech”. Hiermee lijken de inlichtingendiensten – met succes – druk te hebben uitgeoefend om een eerder gesneuveld wetsvoorstel van de regering Blair nieuw leven in te blazen.

Op grond van de wetgeving, die noodzakelijk zou zijn om criminaliteit en terrorisme effectief te bestrijden, worden internet providers en telecombedrijven verplicht om telefoon- en dataverkeer een jaar lang in databases op te slaan. De inhoud van de betreffende telefoongesprekken en e-mails zou niet worden bewaard, maar contactgegevens zoals telefoonnummers, IP-adressen en e-mailadressen wel. Bovendien zouden ook de gegevens van gebruikers van sociale netwerksites worden bijgehouden.

Onder de nieuwe “spionagewet” zouden Inlichtingendiensten als MI5, MI6 en de politie de databases realtime kunnen doorzoeken. Zij zouden dus van iedereen kunnen zien welke websites hij/zij bezoekt en met wie en hoe vaak diegene contact opneemt, zonder dat daarvoor een rechterlijke machtiging vereist is.

Privacy-voorvechters kwalificeren de voorstellen als onacceptabel en gevaarlijk. Het systematisch aftappen van alle digitale communicatie van burgers is een grove schending van het recht op privacy en heeft veel weg van de monitor-praktijken in China of Iran. Bovendien is de opgeslagen informatie hoogst aantrekkelijk voor hackers en internet providers, die de gegevens vervolgens voor andere doeleinden kunnen gebruiken, zoals het maken van gerichte reclame. Tot slot brengt de bewaarplicht voor ISP’s hoge kosten met zich mee.

Volgens David Davis, parlementslid van de conservatie partij, is sprake van “an unnecessary extension of the ability of the state to snoop on ordinary people”. Volgens Davis schiet de voorgenomen wet zijn doel – namelijk criminaliteit- en terrorismebestrijding – ver voorbij: “What this is talking about doing is not focusing on terrorists or criminals, it’s absolutely everybody’s emails, phone calls, web access…” Volgens hem is een monitoring van het internetverkeer slechts toegestaan nadat daarvoor een rechtelijke machtiging is verkregen. You shouldn’t go beyond that in a decent civilised society, but that’s what’s being proposed”.

Ook ik ben van mening dat de voorgestelde Engelse wetgeving veel te ver gaat en hoop dat het wetsvoorstel, net als zijn voorganger twee jaar geleden, door de oppositie onderuit wordt gehaald. De verplichte opslag van gegevens door aanbieders van elektronische communicatiediensten druist in tegen de fundamentele rechten op privacy en databescherming. En, alhoewel ik erken dat een monitoring van het internet- en telefoonverkeer in sommige gevallen een nuttig middel kan zijn het onderzoek naar concrete misdaden, is een dergelijke beperking van het privacyrecht alleen geoorloofd als daarvoor in een concreet geval een (dringende) noodzaak kan worden aangetoond. Bovendien moet elke privacy-beperking proportioneel zijn.

Er moet voor gewaakt worden dat de privacy en het communicatiegeheim van internetgebruikers lichtvaardig op de tocht komen te staan, hetgeen bij het bewaren van data op zo’n grote schaal als onder de voorgestelde Britse wet overduidelijk wel het geval zou zijn. Het kan niet zo zijn dat de inlichtingsdiensten en politie zomaar het internetverkeer van talloze mensen in de gaten kunnen houden, op zoek naar potentiële verdachten. Voor het aftappen van verkeer moet wel een goede reden en/of aanleiding bestaan. Bovendien is tot op heden nog niet aangetoond dat de verplichte opslag van de gebruikers- en verkeersgegevens van alle internetters daadwerkelijk  oplevert, terwijl wel vaststaat dat het een gigantische inbreuk op de privacy van miljoenen onverdachte internetgebruikers oplevert.

BRON: bbc.co.uk


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.