NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Boxee Box beticht van beperking mogelijkheid om GPLv3-code aan te passen

Boxee Box beticht van beperking mogelijkheid om GPLv3-code aan te passen

Een boze gebruiker van de Boxee Box stelt dat de software van deze mediaspeler niet voldoet aan de voorwaarden van een open source licentie. Gebruikers zouden worden beperkt in hun recht om aangepaste software te installeren.

De Boxee Box is een hardwarematige mediaspeler van D-Link en is gebaseerd op de open source Boxee software. Volgens de gebruiker maakt de Boxee Box onder meer gebruik van software die onder de GNU General Public License versie 3 (“GPLv3”) valt. De GPLv3 verbiedt het om gebruikers te beperken in hun mogelijkheid om de GPLv3-software aan te passen of te vervangen. De gebruiker stelt dat Boxee deze mogelijkheid ontneemt, door gebruik van de cryptografische controle. Wordt de software in Boxee aangepast, dan merkt de cryptografische controle dit op, en wordt de mediaspeler niet opgestart.

Indien inderdaad gebruik wordt gemaakt van GPLv3 software, dan kan D-link een probleem hebben. De GPLv3 en LGPLv3 (de "lesser" variant van de GPLv3) stellen dat gebruikers de mogelijkheid moeten hebben om andere GPLv3/LGPLv3 software (al dan niet met wijzigingen) te installeren op elk apparaat waar al GPLv3/LGPLv3 software op is geïnstalleerd, of waarvoor GPLv3/LGPLv3 software voor beschikbaar is gemaakt om er op te installeren. Dit staat ook wel bekend als het “TiVoization”-verbod.

Dit "TiVoization"-verbod ziet enkel op “User Products”: simpel gezegd, producten die worden verkocht aan consumenten. Het verbod geldt niet indien niemand (dus inclusief de fabrikant) de mogelijkheid heeft om de GPLv3/LGPLv3 software te herinstalleren of aan te passen.

Veel fabrikanten worstelen met dit “TiVoization” verbod. Een mogelijkheid om zelf te controleren of aan de "TiVoization"-verbodsbepaling wordt voldaan, is het hanteren van een interne compliance procedure. Kort gezegd kan een fabrikant daarbij de volgende zes uitgangspunten hanteren (Nb. onverminderd de overige voorwaarden van de GPLv3/LGPLv3!):

1.     Distribueer je een product of apparaat dat gebruik maakt van GPLv3/LGPLv3 code, zorg er dan voor dat iedereen die het product krijgt de mogelijkheid heeft om de GPLv3/LGPLv3 code aan te passen en te vervangen;

2.     Wil je de eerste regel niet hanteren, zorg er dan voor dat het apparaat niet wordt verspreid, of dat de GPLv3/LGPLv3 code via een server op afstand wordt uitgevoerd en niet wordt verspreid naar het apparaat van de gebruiker;

3.     Wil je de tweede regel niet hanteren, zorg er dan voor dat je ook zelf niet de mogelijkheid hebt om de GPLv3/LPGLv3 aan te passen of te vervangen zodra het apparaat wordt verspreid;

4.     Wil je de derde regel niet hanteren, zorg er dan voor dat je geen “User Products” verkoopt;

5.     Wil je de vierde regel niet hanteren, zorg er dan voor dat aanpassingen of vervanging van de GPLv3/LGPLv3 code enkel als gevolg heeft dat garantiebepalingen of dienstverleningsovereenkomsten worden beëindigd, of dat toegang tot jouw netwerk wordt beëindigd (mits de aanpassing of vervanging de werking van het netwerk belemmert);

6.     Wil je de vijfde regel niet hanteren, gebruik dan geen GPLv3 of LGPLv3 software op het apparaat.

 PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.