NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Bonden voor one-stop-shop online licenties

Bonden voor one-stop-shop online licenties

De artiestenvakbonden en de Consumentenbond komen gezamenlijk met voorstellen om het auteursrecht te moderniseren.

Concreet willen de partijen twee gecombineerde maatregelen invoeren die vragen om aanpassing de huidige Europese richtlijn auteursrecht. Ten eerste willen zij het niet-commercieel up- en downloaden door privépersonen middels de introductie van een internetvergoeding legaliseren. Deze kan worden betaald bovenop het internetabonnement.

Daarnaast stellen ze een systeem van verplicht collectief beheer voor, gekoppeld aan een systeem van uitgebreid colectief beheer.

Het systeem van ECL gecombineerd met verplicht collectief beheer biedt volgens de betrokkenen vele voordelen, zowel voor rechthebbenden als gebruikers. Voor rechthebbenden betekent het een recht op een billijke vergoeding. Collectief beheer is noodzakelijk om de rechten die de wet toekent aan auteursrechthebbenden, juist voor de “kleinere rechthebbenden”, te waarborgen. Dit geldt volgens de bonden met name in het geval van massaal gebruik zoals op internet.

Aan de andere kant zien de opstellers van het arpport een groot voordeel voor gebruikers, omdat zij worden verzekerd van een volledig dekkende en eenvoudig te verkrijgen (grensoverschrijdende) licentie. Daarnaast zal hun exploitatie niet worden belemmerd of beïnvloed vanwege onverwachte aanspraken van bepaalde rechthebbenden. Een dergelijk systeem bestaat al ten aanzien van heruitzending van audio(visuele) werken via de kabel, op basis van de Satelliet- en kabel richtlijn uit 1993. Dit systeem heeft haar waarde bewezen en kan eenvoudig worden uitgebreid naar andere gebieden.

WebWereld vroeg om mijn reactie.

ICT-jurist Christiaan Alberdingk Thijm noemt de voorstellen interessant, gezien het mogelijk draagvlak. "Op deze manier gaat de vergoeding voor een groot deel naar de makers in plaats van de producenten. Aan de kant van het aanbod concurreer je niet langer op licenties maar op de aantrekkelijk van je dienst. Het huidige systeem werkt monopolies van partijen als iTunes en Spotify in de hand, die wel veel kunnen investeren."

De advocaat gaat uit van een redelijke heffing voor de gebruiker. "Het belangrijkste is dat deze voorstellen druisen lijnrecht in tegen de plannen van Teeven en zolang de vergoeding laag is zullen Nederlandse internetters er geen probleem mee hebben."

Lees hier het bericht.

BRON: WebWereld


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.