NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Boetes aan DollarRevenue geschrapt door het CBb

Boetes aan DollarRevenue geschrapt door het CBb

In zijn uitspraak van 20 juni 2013 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven bepaald dat de boetes van in totaal 1 miljoen euro onterecht zijn opgelegd aan DollarRevenue, een samenwerkingsverband van drie Nederlandse bedrijven. Bij besluit van 5 november 2007 had de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) aan de drie Nederlandse bedrijven en hun directeuren boetes opgelegd voor het installeren van ongewenste software op meer dan 22 miljoen computers.

De ongewenste software betreft de DollarRevenue software. Deze software installeert automatisch adverteerderssoftware op de computer waarop de DollarRevenue software staat geïnstalleerd. Vervolgens maakt de adverteerderssoftware contact met de servers van de verschillende adverteerders en worden advertenties getoond op de computer van de eindgebruiker. Voor de distributie van de DollarRevenue software werd gebruik gemaakt van een affiliatemodel: de affiliates verspreiden tegen een beloning de DollarRevenue software in hun netwerk. Hierbij werd aan de affiliates een End Users License Agreement (EULA) verstrekt. Deze EULA werd echter niet altijd verstrekt bij het verspreiden van de DollarRevenue software. Ook aan de overige informatieverplichtingen werd niet voldaan. Sterker nog, door misleidende bestanden zouden gebruikers hebben gedacht onschuldige software te downloaden.

Deze handelswijze achtte de OPTA in strijd met artikel 4.1 van het Besluit Universele Dienstverlening en Eindgebruikersbelangen (Bude), de voorloper van ons huidige artikel 11.7a Telecommunicatiewet. Het CBb volgt de OPTA (nu gefuseerd met de Nederlandse Mededingingsautoriteit in de Autoriteit Consument en Markt: ACM) in haar stelling dat niet voldoende informatie werd verstrekt bij de distributie van de DollarRevenue software aan de eindgebruiker. Dit is in strijd met artikel 4.1 eerste lid aanhef en sub a van de Bude, zo vindt ook het CBb.

Het CBb kan zich echter niet vinden in de stelling dat de gewraakte handeling aan de drie Nederlandse bedrijven en hun directeuren kan worden toegerekend. Anders dan de ACM is het CBb van mening dat de drie Nederlandse bedrijven niet kunnen worden aangemekt als de fysieke dader van de overtreding. Dit zijn namelijk de affiliates, die de DollarRevenue software feitelijk verspreiden. Doordat de bedrijven niet als overtreders kunnen worden aangemerkt, is er ook geen grond voor het opleggen van boetes. Het CBb herroept daarom het boetebesluit. Het CBb is de hoogste rechter, de ACM kan dus niet meer in hoger beroep tegen deze uitspraak. Hiermee is de hoogste boete opgelegd door OPTA definitief verleden tijd.

BRON: webwereld.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.