NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Biometrische paspoort ondemocratisch

Biometrische paspoort ondemocratisch

Vandaag verscheen het rapport ‘Happy Landings? Het biometrische paspoort als zwarte doos’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (‘WRR’). Het rapport velt een hard oordeel over het nieuwe paspoort waarin onder meer onze vingerafdrukken worden opgenomen. De totstandkoming van de in 2009 aangenomen wijziging van de Paspoortwet deugt op veel fronten niet.

 

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel werd steeds minder aandacht besteed aan de privacy aspecten van het biometrische paspoort. Uit de conclusie van het rapport:


Aan diverse risico’s voor de privacy (waaronder RFID-technologie en internationale uitwisseling van biometrie) werd in de parlementaire debatten geen aandacht besteed.”

“Bij de nieuwe Paspoortwet stelde men zich collectief ten doel om (vrijwel ongekwantificeerde) look-alike fraude te gaan bestrijden en dit

primaire doel heiligde blijkbaar de middelen, inclusief grootschalige, amper beproefde middelen waarvan algemeen werd toegegeven dat die een inbreuk op de privacy van alle burgers zouden maken.”

 

Naast de steeds minder wordende aandacht voor privacy, werd de overheid ook steeds minder transparant over het biometrische paspoort. Het rapport spreekt zelfs over een “structureel gebrek aan transparantie”.

 

Voorts is er sprake van een “accountability gap” (bewindspersonen zijn niet ter verantwoording te roepen) en een “driedubbel democratisch tekort”. Daarbij wijst de WRR er op dat er aan regeringszijde niet of nauwelijks is ingegaan op de risico’s van misbruik, het gevaar van databreach, de risico’s van onvoorzien of onjuist gebruik en technische onvolkomenheden die gepaard gaan met het grootschalige gebruik van biometrische gegevens. Hoewel het gevaar van biometrische identiteitsfraude werd erkend, is hier vervolgens niets mee gedaan.

 

Nog een fel citaat uit de conclusie van het rapport:

 

“Overige (vrijwel unaniem negatieve) adviezen van relevante Nederlandse en Europese toezichthouders en experts werden structureel gebagatelliseerd of zelfs geheel genegeerd.”

 

En een zo mogelijk nog shockerendere vaststelling:

 

“Bovendien worden burgers actief ontmoedigd om bezwaar te maken tegen opslag van hun biometrische gegevens. Dergelijk bezwaar zou niet mogelijk zijn, hoewel hiertoe procedureel wel degelijk mogelijkheden bestaan.”

 

Tegenover de ernstige privacyrechtelijke bezwaren en het risico op misbruik van het biometrische paspoort, staat natuurlijk de vraag naar effectiviteit en efficiëntie. Dit is echter bij de totstandkoming van de wet nauwelijks aan bod gekomen. Met name de bestrijding van zogenoemde look-alike fraude zou reden zijn geweest voor invoering van het biometrische paspoort, terwijl de WRR concludeert dat deze vorm van fraude nauwelijks voorkomt en het bovendien zeer de vraag is of deze vorm van fraude met behulp van biometrie wordt voorkomen. Hetzelfde geldt voor de bestrijding van terrorisme. Terroristen reizen immers meestal met authentieke paspoorten. Het gaat hier om “buitengewoon kostbare symboolwetgeving” aldus de WRR.

 
Iedereen die afgelopen woensdag naar de VPRO heeft gekeken, zal hebben gezien hoe kinderlijk eenvoudig het is om een biometrisch paspoort te vervalsen en wat daarvan de consequenties kunnen zijn.

Om de video te bekijken dient u social media cookies te accepteren.
Klik hier om alle cookies te accepteren. 

Het is bedroevend gesteld met de privacy van de Nederlandse burger (dat staat niet letterlijk in het rapport, maar dat vind ik wel).

 

Lees het volledige rapport hier.

BRON: Webwereld


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

GuerraDorothy zondag 12 juni 2011 21:00

Some time before, I really needed to buy a car for my corporation but I didn't have enough money and could not buy something. Thank God my dude suggested to get the business loans at trustworthy creditors. Hence, I did so and used to be happy with my collateral loan.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.