NL EN

Bewaar ons voor de bewaarplicht


De Europese Commissie is van plan om de Data Retention Directive aan te passen. Dit is een Europese richtlijn die ziet op de tijdelijke opslag van internet- en telefoniegegevens om deze zo ter beschikking van politie- en veiligheidsdiensten te houden. Internetproviders zijn ingevolge deze richtlijn nu al verplicht om gegevens van hun klanten zoals IP-adressen en andere meta-data voor een bepaalde tijd op te slaan. De Europese Commissie wil deze bewaarplicht nu uitbreiden, zo melde een zeer kritische Bits of Freedom (BoF).

De opsporingdiensten pleiten namelijk voor ‘technologische neutraliteit’ zodat zij kunnen achterhalen wie, wanneer, waar en hoe communiceert. Zij voelen zich nu belemmerd doordat zij geen wettelijke basis hebben om toegang te krijgen tot historische en meta-data van sociale netwerken. De Commissie lijkt hier begrip voor te tonen.

‘Law enforcement favour ‘technological neutrality’so that their ability to know who communicates with whom, when, where and how is not diminished as Technologies develop.’

Bits of Freedom heeft aangegeven dat dit betekent dat niet alleen telefoongesprekken, maar ook alle  Facebook updates,  e-mails, Hyves krabbels, videoconferenties (skype), WhatsApp-berichten, smsjes, Tweets en up en downloads een half jaar of langer bewaard moeten worden.

Daar blijft het echter niet bij. Opsporingsdiensten mogen nu slechts gegevens opvragen in het geval van zwaardere criminaliteit en terrorismebestrijding. Er is echter grote druk vanuit sommige lidstaten om dat uit te breiden naar de opsporing van mensen die zich bezig houden met piraterij en illegale downloads.

‘There are also some calls for the extension of the purpose to include copyright infringements, which may include illegal downloads/piracy.

Zenger van BoF noemt dit: ‘Function creep to the max!’ en vindt het de hoogste tijd dat de Commissie stopt met het grootschalig bespieden van onverdachte Europese burgers.

Zenger merkt wel terecht op dat de Europese Commissie verplicht is om met het oog op de privacy de noodzaak van de bewaarplicht te bewijzen maar dat dit bewijs in dit document niet is terug te vinden.

Sascha Hoogerwerf

BRON: Webwereld, BoF (10-01-12)


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.