NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • “Beveiliging is gegarandeerd”

“Beveiliging is gegarandeerd”

Telespectrum (TS) was met  Tri-Ennium (TE) een overeenkomst aangegaan voor telecommunicatiediensten. Op basis van deze overeenkomst moest TE betalen voor telefoonverkeer dat via de lijnen van TE wordt gegenereerd.

In het weekend van 21 t/m 23 januari blijken er als gevolg van een hack bij TS 8.000 telefoontjes te zijn gepleegd naar Estland, Letland en Litouwen. De gesprekskosten voor deze telefoontjes bedragen bijna EUR 65.000,-. TS stuurt hiervoor een factuur aan TE, maar TE laat die factuur onbetaald. TE stelt zich op het standpunt dat zij niet hoeft te betalen omdat de desbetreffende verbindingen tot stand zijn gekomen als gevolg van een lek in de beveiliging waarvoor TS verantwoordelijk is.

De rechter beantwoordt de vraag wie verantwoordelijkheid dient te dragen voor de gevolgen van de hack op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Deze overeenkomst bevat onder andere de bepaling dat van de zijde van TS “Beveiliging is gegarandeerd”. Volgens de rechter moet hieruit opgemaakt worden dat TS een vergaande verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. Zij heeft immers zelf voor deze bewoordingen gekozen en TE mocht daarop vertrouwen.

“Naar het oordeel van de rechtbank vloeit uit deze garantie voort dat Telespectrum in beginsel de kosten dient te dragen van telefoonverkeer dat, zoals hier vast staat, als gevolg van misbruik en/of een hack van de lijnen is gegenereerd. Dat zou betekenen dat zij geen aanspraak heeft op betaling voor dat telefoonverkeer.”

TS wordt dus (mijns inziens terecht) opgehangen aan de door haar gekozen formulering van de overeenkomst en zal waarschijnlijk de EUR 65.000,- zelf moeten dragen.

Dit wordt pas anders wanneer TS kan aantonen dat de hack het gevolg is van misbruik van inloggegevens en het beheer van die inloggegevens op basis van de overeenkomst de verantwoordelijkheid van TE was. Partijen krijgen de gelegenheid om de rechtbank hierover nog verder in te lichten.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Tim woensdag 19 september 2012 14:48

Precies de fout die iedere ondernemer minimaal eenmaal in zijn leven maakt alvorens tot bezinning te komen. Beter een goed contract dan een foute zaak.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.