NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Beschuldigingen Maurice de Hond Deventer moordzaak onrechtmatig

Beschuldigingen Maurice de Hond Deventer moordzaak onrechtmatig

De Hoge Raad bevestigde vandaag het oordeel van het hof en de rechtbank dat de uitingen van Maurice de Hond met betrekking tot de ‘klusjesman’ in de pers en op internet onrechtmatig zijn.

 

Maurice de Hond was in de overtuiging dat een onschuldige vastzat voor de moord op mevrouw W. in 1999 (de zogenaamde Deventer moordzaak). In verschillende media stelde hij dat ‘de klusjesman’ de schuldige is en dat diens partner hem van een vals alibi zou hebben voorzien.

 

Zowel de rechtbank als het hof veroordeelden hem al tot schadevergoeding voor de uitingen en legden dwangsommen op. Maurice de Hond mocht ‘de klusjesman’ niet meer in het openbaar in verband brengen met de moord. De Hond ging in cassatieberoep bij de Hoge Raad, maar ook dat kon hem niet baten. De Hoge Raad laat de veroordeling door het hof in stand.

 

Het gaat hier om een moeilijke afweging. De uitlatingen van Maurice de Hond hebben tot doel een vermoede misstand in de samenleving aan de kaak te stellen, namelijk het feit dat een onschuldige veroordeeld is terwijl de moordenaar nog steeds rondloopt. De uitlatingen zijn echter zeer schadelijk voor degene die beschuldigd wordt. De rechter moet in dit soort gevallen een belangenafweging maken.

 

Daarbij spelen mee, de aard en de ernst van de geuite verdachtmakingen, de gevolgen daarvan voor de beschuldigden, de publieke bekendheid van De Hond en de wijze waarop de beschuldigingen zijn gebracht. Ook wordt rekening gehouden met de mogelijkheden die de Hond had om de verdenkingen anders dan via de media aan de orde te stellen.

 

Volgens de Hoge Raad heeft het hof deze afweging op een juiste manier gemaakt door te concluderen dat het belang van ‘de klusjesman’ om niet door uitlatingen via onder meer de pers en internet te worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen het zwaarste weegt. De uitlatingen worden ook niet gerechtvaardigd door de vrijheid van meningsuiting.

 

Lees hier het arrest.

BRON: Rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.