NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Beleidsregels classificatie audiovisuele mediadiensten definitief
 • GEPLAATST OP: 11 oktober 2011
 • GEPLAATST DOOR: Marieke Neervoort
 • GEPLAATST IN:
 • GOOGLE+: Marieke Neervoort

Beleidsregels classificatie audiovisuele mediadiensten definitief

 

 Vandaag zijn de beleidsregels van het Commissariaat voor de Media over de classificatie van commerciële mediadiensten op aanvraag gepubliceerd in de Staatscourant. Op grond van deze beleidsregels bepaalt het Commissariaat welke commerciële on demand audiovisuele mediadiensten onder de Mediawet en het toezicht van het Commissariaat vallen.

De 5 criteria die daarvoor gelden zijn cumulatief:

1. de commerciële mediadienst is gebaseerd op een catalogus;

2. de commerciële mediadienst heeft als hoofddoel het aanbieden van video's;

3. het video-aanbod valt onder de redactionele verantwoordelijkheid van de aanbieder;

4. de commerciële mediadienst heeft een massamediaal karakter;

5. de commerciële mediadienst is een economische dienst.

Volgens de toelichting op de onderhavige beleidsregels betekent redactionele verantwoordelijkheid dat de aanbieder van de mediadienst effectieve controle uitoefent over de keuze van de video’s en de organisatie ervan.

Voor effectieve controle is vereist dat er doorslaggevende invloed kan worden uitgeoefend op zowel de keuze van het videoaanbod als op de organisatie ervan. Onder organisatie van de video’s wordt in ieder geval verstaan de wijze van plaatsing in de catalogus en de wijze van presentatie.

Ook de overige criteria worden nader uitgewerkt in de toelichting op de beleidsregels.

Aanbieders die redactionele verantwoordelijkheid hebben voor een commerciële mediadienst op aanvraag die voldoet aan bovengenoemde criteria, moeten zich aanmelden bij het Commissariaat voor de Media en zich houden aan de regels in de Mediawet met betrekking tot deze diensten.

BRON: Staatscourant, Commissariaat voor de Media


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.