NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Belangrijke zaak omtrent open source software voor rechtbank Berlijn

Belangrijke zaak omtrent open source software voor rechtbank Berlijn

Routefabrikant AVM heeft het Duitse bedrijf Cybits AG voor de rechter gesleept vanwege vermeende schending van de GPL licentie.

AVM gebruikt in haar FritzBox producten (routers) software die onder de GPL licentie (voluit: “GNU General Public License version 2”)  beschikbaar is gesteld (namelijk: delen van de Linux kernel).

De GPL licentie biedt iedereen de mogelijkheid om de daaronder beschikbaar gestelde software vrij te gebruiken, te bestuderen, te delen en te verbeteren.

Cybits levert filtersoftware voor routers. Zij gebruikt, net als AVM, daarvoor delen van de Linux kernel. Cybits levert zodoende ook aangepaste firmware voor de routers van AVM.

AVM meent dat Cybits het auteursrecht van AVM schendt, doordat zij de FritzBox software aanpast en alternatieve firmware voor de AVM routers levert.

Nadat haar eis voor een voorlopig verbod door de rechtbank Berlijn is geweigerd, eist AVM voor de rechtbank van Berlijn in bodemprocedure om Cybits te verbieden haar software aan te passen.

AVM meent namelijk – naar ik begrijp – dat zij het auteursrecht zou bezitten op de GPL software en daarom Cybits zou mogen verbieden om de software aan te passen. Zij voert daarvoor aan (i) dat de software een geheel vormt met andere elementen, en dat daarom de GPL-voorwaarden niet van toepassing zouden zijn; (ii) dat de firmware uit losse elementen bestaat, en daarom niet als geheel onder de GPL vallen; en (iii) dat AVM het auteursrecht heeft op de samenstelling (compilatie) van die verschillende elementen.

In Nederland geldt dat de auteursrechthebbende op de software het exclusieve recht heeft om de software openbaar te maken en/of te verspreiden. Zij kan anderen dus verbieden om software te verspreiden, te kopiëren en/of aan te passen. Ook kan de auteursrechthebbende toestemming geven aan andere om deze handelingen met software te verrichten. Dat gebeurt door middel van een licentie.

Open source licenties zoals de GPL bieden zo'n mogelijkheid. De auteursrechthebbende geef in dat geval de ontvanger de mogelijkheid om de software vrij te verspreiden en te kopiëren, zolang ook anderen de software vrij kunnen gebruiken. Om die vrijheid te waarborgen bieden een groot aantal open source licenties een aantal voorwaarden. Zo stelt de GPL licentie bijvoorbeeld dat een kopie van de GPL licentie moet worden meegeleverd met de software, dat verwezen moet worden naar de toepasselijkheid van de GPL licentie op de software en dat de GPL-broncode beschikbaar moet zijn voor de ontvanger.

Ook stelt de GPL licentie dat de software mag worden verspreid, samen met andere software, mits de GPL licentie van toepassing blijft op de GPL-software. Wordt de GPL software een onderdeel van de andere software, dan kan het zelfs zo zijn dat de GPL licentie op de gehele software van toepassing wordt. Dat wordt ook wel het virale effect van open source licenties genoemd.

Er zitten nogal wat haken en ogen aan deze zaak. Hoe het één en ander uit zal vallen, zal vooral afhangen van de feiten en omstandigheden van het geval. Welke software wordt precies gebruikt door Cybits? Op welke delen heeft AVM auteursrecht, en op welke delen is de GPL van toepassing? Is het viraal effect van toepassing?

Aan de andere kant geldt dat, als blijkt dat AVM de rechten van derden op de GPL-software beperkt, dat zij zelf de GPL licentie schendt. AVM mag namelijk niet de rechten van de ontvanger op de GPL software beperken. In dat geval zal AVM niet zijn toegestaan om de GPL software te verspreiden.

De zaak is erg belangrijk voor de open source beweging. Als vast komt te staan dat AVM derden mag beperken in het aanpassen van GPL-software, worden (auteurs)rechten van de oorspronkelijke auteurs beperkt. Vrije software kan daardoor plots niet meer zo vrij zijn. Dit belang is ook door de open source beweging opgemerkt, en Harald Welte, linux programmeur, heeft zich in de zaak gevoegd. De GPL is een juridische licentie die wordt bepaald door de oorspronkelijke auteurs van de software. De voorwaarden daarvan zijn dus niet optioneel.

Vandaag vindt de hoorzitting plaats voor de rechtbank van Berlijn. Uiteraard zal ik de ontwikkelingen in deze zaak nauwlettend in de gaten houden.

BRON: fsfe.org


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.