NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Belangrijke schikking in VS inzake open source licenties

Belangrijke schikking in VS inzake open source licenties

Afgelopen donderdag kwam er goed nieuws uit de Verenigde Staten voor de open source gemeenschap: de zaak Jacobsen vs Katzer werd geschikt, in het voordeel van de open source gemeenschap. De Jacobsen-zaak is de eerste zaak in de VS waarin de rechtskracht van open source licenties werd getest.

De centrale vraag in deze zaak is of het gebruik van software zonder open source licentievoorwaarden in acht te nemen ‘slechts’ contractbreuk oplevert, of resulteert het tevens in een inbreuk op auteursrechten? Dit verschil is essentieel omdat via het auteursrecht ook een verbod op (verdere) openbaarmaking en verveelvoudiging kan worden verkregen, terwijl contractbreuk slechts tot schadevergoeding kan leiden.

Jacobsen beriep zich in deze zaak op haar open source licentie omdat Katzer het Java Model Railroad Interface (JMRI) project verspreidde zonder de licentievoorwaarden in acht te nemen. Men zou verwachten dat deze zaak zou zien op de veelgebruikte open source licentie GPL. Echter, dit softwarepakket viel onder de veel minder bekende en veel minder gebruikte open source licentievariant genaamd Artistic License. Desalniettemin is het belang van de zaak niet minder groot.

In eerste instantie had het District Court in 2007 gesteld dat het verspreiden van JMRI door Katzer alleen contractbreuk opleverde. De licentie zelf zou te breed en te vaag zijn om van auteursrecht inbreuk te kunnen spreken.

De Court of Appeals for the Federal Circuit (het Federale Hof van Beroep) oordeelde vervolgens in 2008 dat het verspreiden van open source software zonder het inachtnemen van de licentievoorwaarden contractsbreuk is én inbreuk maakt op de auteursrechten van de licentiehouder. De mogelijkheid leek wijd open te liggen om een verbodsbevel en schadevergoeding te verkrijgen voor de rechter. (Zie ook hier op de weblog.)

Echter, geheel onverwacht oordeelde het District Court begin 20009 dat Jacobsen geen beroep toe kwam op een “preliminary injunction” (een voorlopige voorziening), omdat niet aannemelijk kon worden gemaakt dat Jacobsen daadwerkelijk schade leed door zowel de inbreuk op auteursrechten als contractbreuk. Wel werd een claim toegewezen betreffende het ontbreken van bronvermelding.

 

Jacobsen ging tegen laatstgenoemde uitspraak in hoger beroep. Partijen kwamen vorige week echter tot een schikking, in het voordeel van de open source community: Katzer zal Jacobsen $100.000,- betalen, verdeeld over achttien maanden en Katzer wordt verboden om JMRI materialen te reproduceren, te wijzigen of te verspreiden en mag bepaalde merken of domeinnamen niet registeren. Mochten partijen verschillen in mening over nakoming van deze schikking, dan kunnen partijen via mediation en arbitrage tot een oplossing komen.

 

Lees hier het bericht.

BRON: lawandlifesiliconvalley.com


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.