NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Beelden van particuliere beveiligingscamera’s veel langer bewaard

Beelden van particuliere beveiligingscamera’s veel langer bewaard

Op 5 maart is het Vrijstellingsbesluit Wbp gewijzigd. Onder andere wordt de bewaartermijn van particuliere beveiligingscamera’s verlengd van 24 uur naar vier weken.

 

Het vrijstellingsbesluit regelt in welke gevallen vrijstelling wordt verleend voor de meldplicht van artikel 27 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Vrijstelling voor de meldplicht bij het College Bescherming van Persoonsgegevens (CBP) kan verleend worden indien inbreuk op de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene onwaarschijnlijk is. Het doel van de wijziging is volgens de Nota van Toelichting het terugbrengen van de administratieve lasten die voortvloeien uit de Wbp.

 

Het besluit bevat een aantal wijzigingen die mijns inziens redelijk en logisch zijn. Zo krijgen verenigingen vrijstelling voor verwerking van persoonsgegevens op hun website, mits de ledenvergadering toestemming geeft. Daarnaast is het een vereniging nu toegestaan foto’s en video’s van de activiteiten van de vereniging te verwerken. Daar staat tegenover dat de gegevens op verzoek van de betrokkene direct moeten worden verwijderd.

 

Ook wordt nu vrijstelling verleend voor gegevensverwerking op ‘persoonlijke websites’. Zoals in de Nota van Toelichting wordt overwogen: “Veel burgers maken gebruik van persoonlijke websites, weblogs, sociale netwerksites en dergelijke, terwijl het bij deze verwerkingen onwaarschijnlijk is dat daardoor inbreuk wordt gemaakt op de fundamentele rechten en vrijheden van betrokkenen. Tegelijkertijd is er wel sprake van een, voor dit type gevallen, overbodige en inhoudsloze formaliteit in de vorm van een meldplicht.”

 

Een derde wijziging betreft de verlenging van de bewaartermijn van beelden van particuliere beveiligingscamera’s. Reeds vóór de wijziging werd er in artikel 38 van het besluit al vrijstelling verleend voor het gebruik van particuliere beveiligingscamera’s. Een dergelijke camera moet dan wel duidelijk zichtbaar zijn en de beelden die met de camera gemaakt worden, mogen niet langer dan 24 uur gebruikt worden. Met deze wijziging wordt de termijn dat de camerabeelden bewaard mogen worden, zonder dat dit gemeld moet worden bij het CBP, verlengd naar vier weken. Dat is een opmerkelijke verlenging van de bewaartermijn.

 

De Nota geeft hiervoor als reden dat het regelmatig voorkomt dat strafbare feiten niet direct ontdekt worden, of dat pas later blijkt dat een opname kan bijdragen aan de opsporing van een strafbaar feit. Ook komt het voor dat de politie een langere termijn nodig heeft om aangiften te verwerken.

 

De Raad van State heeft over deze wijziging kritisch geoordeeld. De Raad van State stelt dat bovengenoemde redenen aanleiding zijn om de termijn met een etmaal te verlengen, maar dat een dragende motivering om de termijn te verlengen tot vier weken ontbreekt.

 

“Naar het oordeel van de Afdeling betekent het voorgaande dat niet vaststaat dat een vrijstelling voor de verwerking van camerabeelden met een bewaartermijn van 4 weken voldoet aan de voorwaarden voor een vrijstelling van de meldplicht. Zo'n vrijstelling is enkel mogelijk indien inbreuk op de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene onwaarschijnlijk is. Gelet op het voorgaande adviseert de Afdeling de verlenging van de bewaartermijn alsnog dragend te motiveren en zo nodig de duur daarvan te bekorten.”

 

Lees hier de tekst van het besluit en de toelichting daarop.

Lees hier het advies van de Raad van State.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Friederike van der Jagt dinsdag 20 maart 2012 10:17

Mooi nieuws, maar deze wijziging is nog niet in werking getreden. Zie het laatste artikel van het Besluit (in werking treding bij KB dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld). Dit is gedaan omdat verwacht wordt dat het CBP enige tijd nodig zal hebben voor de aanpassing van de meldingsprocedures (zie Nota van Toelichting, p. 22).

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.