NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Bedacht zijn op algemene voorwaarden bij 'mondelinge deal'

Bedacht zijn op algemene voorwaarden bij 'mondelinge deal'


Mijn oog viel op een uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Het gaat mij vooral om deze overweging:  

"Als niet betwist staat vast dat partijen het op 18 juli 2003 eens zijn geworden over het aantal door [geïntimeerde] te leveren zijladers, de specificaties van de zijladers en de hoogte van de prijs. Bij de beoordeling van het geschil of partijen op 18 juli 2003 mondeling een perfecte overeenkomst hebben gesloten zoals door [eiseres] is gesteld en door [geïntimeerde] betwist, is van belang of [eiseres] niet meer behoefde te verwachten dat [geïntimeerde] bij het schriftelijk bevestigen van de overeenkomst daarin nog een wijziging zou aanbrengen in die zin dat zij haar algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zou verklaren."

Let vooral even op de laatste zin: of je er , anders gezegd, nog bedacht op moet zijn bij een mondelinge deal over de essentialia, dat er bij de schriftelijke bevestiging nog naar algemene voorwaarden wordt verwezen.  

Tussen partijen bestaat een geschil over de vraag of algemene voorwaarden van toepassing zijn. Er is een offerte getekend, en in die offerte wordt vermeld dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. De voorwaarden worden niet terhandgesteld. De offerte is een schriftelijke bevesting van een mondeling bereikt akkoord over de zogenaamde essentalia.

Over dat punt omtrent terhandstelling is het Hof kort: de wederpartij blijkt een zogenaamde "grote" partij te zijn, en die komt geen (direct) beroep toe op de bepalingen omtrent terhandstelling.

Voornoemd "er-op-bedacht-moeten-zijn" criterium is, zo begrijp ik althans, dus van belang bij de vraag of de algemene voorwaarden zijn aanvaard. De wet (6:232 BW) gaat uit van snelle gebondenheid aan algemene voorwaarden, in die zin dat algemene voorwaarden ook aanvaard kunnen worden zonder van de inhoud van die voorwaarden kennis te nemen.

Aan de hand van de relevante feiten, komt het Hof tot de conclusie dat eiseres de voorwaarden inderdaad heeft aanvaard, en kennelijk dus dat eiseres kon verwachten dat geïntimeerde bij het schriftelijk bevestigen van de overeenkomst daarin nog een wijziging zou aanbrengen in die zin dat zij haar algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zou verklaren. Met name wordt meegewogen door het Hof dat er in twee eerdere offertes ook al naar de toepasselijkheid was verwezen.

Lees hier het arrest

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Frank Jaspers maandag 5 september 2011 12:02

Dag Menno,
Mijn oog viel wat laat op dit arrest uit jouw blog.
Er zou dus een situatie kunnen zijn waarbij de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn omdat de klant deze wijziging in de bevestiging van de (mondelinge) overeenkomst niet meer hoefde te verwachten. Dat is interessant. Een verkoper rept (bijna) n.l. nooit bij de mondelinge totstandkoming over algemene voorwaarden. Zijn dan altijd bang dat de verkoop niet doorgaat, veel te lastig die kleine lettertjes die ze ook niet kunnen uitleggen.
Wat vind jij trouwens van het volgende?

Telco's zoals KPN rekenen tegenwoordig af (voor sommige abonnementen) per minuut i.p.v. per seconde.
Dus als je 1 minuut en 1 seconde hebt gebeld worden er 2 minuten in rekening gebracht.
Verbintenisrechtelijk wordt er geen prestatie geleverd maar moet je wel 59 seconden betalen.
Zouden de Algemene Voorwaarden van KPN de abonnee (natuurlijk persoon dus consumentenrecht!) niet verplichten tot deze betaling dan zou deze onverschuldigd hebben betaald en rust op de KPN een wettelijke verplichting tot terugbetaling
respectievelijk vergoeding van de geleden schade op grond van onverschuldigde betaling.

Doordat KPN in zijn algemene voorwaarden een dergelijke clausule opneemt, bevrijdt zij zich van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.
En dat is n.m.m. in strijd met art. 6:237 (de zogenaamde grijze lijst) sub f BW dat zegt:

Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden voorkomend beding
(...)
f. dat de gebruiker of een derde geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding;

Leuk proefprocesje en veel naamsbekendheid!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.