NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Auteursrechten straks niet meer overdraagbaar?

Auteursrechten straks niet meer overdraagbaar?

Op 1 juni j.l. is het langverwachte voorontwerp Auteurscontractenrecht ter consultatie gepubliceerd. Belanghebbenden hebben tot 30 september 2010 de tijd om te reageren op het voorontwerp dat ten doel heeft de positie van de natuurlijke maker ten opzichte van de exploitant van zijn werken te versterken.

In 2004 is door het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam (“IViR”) onderzoek gedaan in opdracht van het Ministerie van Justitie. In het onderzoek werd geconstateerd dat door de toenemende mediaconcentratie aan de zijde van de exploitanten de makers in een steeds zwakkere onderhandelingspositie zijn komen te verkeren. Het IViR adviseerde met een wettelijke regeling te komen om de positie van de maker in contractsonderhandelingen sterker te maken. De onderzoekers deden enkele concrete aanbevelingen over hoe een dergelijke regeling eruit zou moeten zien.

In het nu gepubliceerde voorontwerp worden veel van de aanbevelingen van het IViR overgenomen. De belangrijkste wijziging die wordt voorgesteld komt echter uit de koker van de verantwoordelijke ministeries zelf: het auteursrecht kan niet meer worden overgedragen.

De keuze voor niet-overdraagbaarheid van het auteursrecht - geïnspireerd door het Duitse systeem -  moet ervoor zorgen dat de natuurlijke maker meer invloed kan blijven uitoefenen op de wijze waarop zijn werk wordt geëxploiteerd. Het is nu te vaak het geval dat exploitanten zich vanuit hun sterkere onderhandelingspositie simpelweg alle rechten laten overdragen, ook rechten die zij helemaal niet zullen exploiteren of niet op een voor de maker voldoende voordelige wijze. De maker kan daar na de overdracht niets meer aan doen, behoudens zeer uitzonderlijke gevallen. 

De nogal vooruitstrevende keuze wordt in het voorontwerp ondersteund door een aantal andere maatregelen waardoor de maker ook daadwerkelijk invloed houdt. Hij mag een exclusieve licentie (die praktisch gezien in wezen op hetzelfde kan neerkomen als een overdracht) die langer duurt dan vijf jaar, altijd opzeggen tegen elk vijfde jaar. Ook bevat het voorstel een bestseller regeling; als blijkt dat de opbrengsten van exploitatie van het werk in een ernstige wanverhouding staan tot de – eveneens wettelijk vast te leggen – vergoeding die de maker krijgt, kan de maker de rechter verzoeken om aanpassing van de licentieovereenkomst. Voorts kan de maker de overeenkomst ontbinden als blijkt dat de exploitant in het geheel niets met de verkregen licentie doet.

Er is vanuit de overheid in ieder geval hoog ingezet voor de belangen van de makers. De vraag is nu wat beide kanten – makers en exploitanten – de komende drie maanden naar voren kunnen brengen om dit voorontwerp er doorheen te krijgen dan wel flink te kortwieken.

BRON: Overheid.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.