NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Australische High Court: ISP’s niet aansprakelijk voor auteursrechtinbreuken abonnees

Australische High Court: ISP’s niet aansprakelijk voor auteursrechtinbreuken abonnees

Australische internet providers zijn niet aansprakelijk voor abonnees die auteursrechtelijk beschermd materiaal uitwisselen, zo oordeelde de Australische High Court vorige week. De uitspraak vormt het slotstuk van een langdurig gevecht tussen de Amerikaanse filmindustrie (de zaak werd aangespannen door o.a. Warner Bros, Paramount, 20th Century Fox en Disney) en internet provider iiNet, een van de grootste internet providers van Australië. De uitspraak betekent een gevoelige juridische nederlaag voor Hollywood.

Drie jaar geleden sleepten de filmproducenten iiNet voor de Australische rechter, omdat de provider – zo werd gesteld –  niet genoeg zou doen om auteursrechtinbreuken te bestrijden en daarom impliciet toestemming (goedkeuring) zou geven voor het uitwisselen van beschermd materiaal over het netwerk. De passiviteit van de ISP was volgens de industrie reden om te concluderen dat zij piraterij feitelijk goedkeurde en aanmoedigde. De filmproducenten eiste dat iiNet haar klanten zou verbieden nog langer illegale bestanden via P2P (peer-to-peer) netwerken te verspreiden, op straffe van afsluiting van de internetverbinding. De entertainmentindustrie hoopte dat de Australische rechter een voorbeeld zouden stellen dat in de rest van de wereld zou worden gevolgd.

Ter info: in Australië neemt de aansprakelijkheid voor het “faciliteren van auteursrechtinbreuken”, een vorm van indirecte aansprakelijkheid (“secondary liability”),  de vorm aan van “authorisation”. Deze leer houdt in dat het onrechtmatig is om een ander toestemming of goedkeuring te geven (to “authorise”) om auteursrechtinbreuk te plegen. Factoren die van belang zijn bij het vaststellen van authorisation zijn onder meer de verhouding tussen de “facilitator” en de primaire inbreukmaker, de vraag of hij controle uitoefent over de directe inbreukmaker, en de betrachte mate van zorg.

Zowel de rechtbank als het hof in hoger beroep wees de vordering van de filmindustrie af en oordeelde dat iiNet niet aansprakelijk af. Nu heeft ook de hoogste Australische rechter, het High Court, de provider (unaniem) in het gelijk gesteld. Alhoewel het High Court erkent dat iiNet (in zijn algemeenheid) op de hoogte is van het feit dat abonnees inbreuk plegen, is dat nog niet genoeg om daaruit af te leiden dat de ISP daarmee zijn goedkeuring heeft gegeven voor die inbreuken. Wat iiNet heeft gedaan, is niets meer of minder dan het leveren van een internetverbinding aan de abonnees, aldus de rechter. Van onrechtmatig handelen is geen sprake en dus is iiNet niet verantwoordelijk voor uitwisselen van illegale films en series door haar klanten.

Het High Court hecht veel waarde aan het feit dat providers technisch niet in staat zijn om het Bittorent gebruik door hun abonnees te stoppen. Daarmee gaat de rechter mee in de door iiNet aangevoerde redenering, dat elektriciteitsbedrijven ook niet aansprakelijk zijn voor verboden dingen die mensen met elektriciteit doen.
iiNet kan volgens de rechter bovendien een beroep doen op de vrijwaring van aansprakelijkheid (“safe harbour”) zoals die geldt voor ISP’s onder de Australische Copyright Act (deze safe harbour is vergelijkbaar met die zoals neergelegd in het Nederlandse artikel 6:196c BW).
De klachten van de filmproducenten waren naar het oordeel van het High Court dusdanig vaag en breed geformuleerd, dat op iiNet geen plicht rustte om daar iets mee te doen. Op ISP’s kan slechts een plicht tot het namen van maatregelen rusten, na een voldoende concrete, en specifieke klacht  (notice-and-takedown), zo oordeelt de Australische Hoge Raad.

De Australische zaak werd wereldwijd met veel belangstelling gevolgd. Naar mijn mening betreft het een terechte en mooie uitspraak, die recht doet aan de neutrale functie van de ISP. Zouden filterverplichtingen door internet providers worden aangenomen, dat verwordt de ISP tot de poortwachter van het internet, die alleen aan aansprakelijkheid zou kunnen ontsnappen door het internetverkeer actief te censureren.

In Nederland is de vraag welke maatregelen aan internettussenpersonen, zoals internet access providers, kunnen worden opgelegd, eveneens een actuele en belangrijke vraag. Zo loopt onder meer het hoger beroep in de principiële zaak van BREIN tegen Ziggo en XS4ALL, waarin de rechtbank in eerste aanleg beide providers heeft bevolen de toegang tot de website The Pirate Bay te blokkeren. Het is te hopen dat de rechter in hoger beroep het Australische voorbeeld volgt en de gevorderde filtermaatregel door internet providers van de hand wijst. Niet alleen tast een filterverplichtingen de neutrale positie (en daarmee het recht op ondernemerschap) van de provider aan, het blokkeren van (delen van) websites komt bovendien neer op een aanzienlijke inperking van de informatievrijheid en het recht op privacy van de abonnees.

BRON: Nu.nl, Future of Copyright, Webwereld


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Anous donderdag 26 april 2012 15:07

Is Australië niet één van de landen met een verplicht door de overheid opgelegd internetfilter aan alle ISP's?

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.