NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Audiovisuele websites onder toezicht Commissariaat voor de Media

Audiovisuele websites onder toezicht Commissariaat voor de Media

Op 19 december 2009 is de Mediawet 2008 gewijzigd ter implementatie van de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (2007/65/EG). Eén van de gevolgen is dat ook audiovisuele mediadiensten die via internet worden aangeboden, onder het toezicht van het Commissariaat voor de Media vallen. Websites die audiovisuele content aanbieden die voldoen aan de wettelijke definitie, moeten zich aanmelden bij het Commissariaat. Vanaf half januari zal hiervoor op de website van het Commissariaat (www.cvdm.nl) een online aanmeldformulier te vinden zijn.  

 

Of een website een ‘audiovisuele mediadienst’ aanbiedt en zich dus moet aanmelden bij het Commissariaat, hangt af van een aantal criteria. De belangrijkste criteria zijn dat de website als hoofddoel moet hebben het aanbieden van audiovisuele programma’s aan het grote publiek. Als de audiovisuele content ondergeschikt is aan de rest van de website, dan is niet voldaan aan het hoofddoelstelling criterium. Verder moet er sprake zijn van programma’s die middels een catalogus of een schema worden aangeboden. Ook moet het gaan om een economische dienst, ofwel een dienst waarmee direct en/of indirect inkomsten kunnen worden gegenereerd, bijvoorbeeld in de vorm van reclame en sponsoring. Tot slot moet de aanbieder redactionele verantwoordelijkheid uitoefenen over de audiovisuele content. Dat betekent dat de houder van de website zowel invloed moet kunnen uitoefenen op de presentatie/organisatie als ook op de selectie van de audiovisuele inhoud.

 

Het Commissariaat heeft aangekondigd dat aanbieders die zich aanmelden, na 1 juli 2010 zullen horen of het Commissariaat hun dienst daadwerkelijk als audiovisuele mediadienst beschouwt. Het Commissariaat zegt verder toezicht te zullen gaan houden “op de naleving van de basisregels: het verbod op haatzaaien en discriminatie, de bescherming van minderjarigen tegen ernstig schadelijke content en het waarborgen van een duidelijk onderscheid tussen redactie en commercie. Een aanbieder van een mediadienst op aanvraag is tevens verplicht zijn contactgegevens duidelijk op de website te vermelden. Daarbij dient het Commissariaat voor de Media te worden genoemd als verantwoordelijke toezichthouder.”

Lees hier en hier eerdere berichtgeving over de Mediawet 2008.

BRON: Commissariaat voor de Media


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.