NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Asus geeft broncode Android vrij. Google niet. Mag dat?

Asus geeft broncode Android vrij. Google niet. Mag dat?

De Taiwanese hardwarefabrikant Asus heeft de broncode van een deel van het mobiele platform Android 3.0 vrij gegeven. Dat lijkt op het eerste gezicht opmerkelijk, omdat Google – ontwikkelaar van het platform – zelf de broncode nog niet heeft vrijgegeven. Volgens Google zou het platform nog niet af zijn.

Deze actie van Asus is echter helemaal niet zo vreemd: Het Android platform is open source, en het betreffende gedeelte is onder de GNU General Public License v2 (“GPLv2”) in licentie gegeven. Deze licentie verplicht Asus tot het beschikbaar stellen van de broncode aan de verkrijgers van de software die onder die licentie aan hen is verspreid. Voor zover ik heb kunnen zien betreft het hier enkel de kernel. Op (het grootste gedeelte van) de andere broncode is de Apache License v.2.0 (“Apache v.2.0”) van toepassing.

Google heeft eerder laten weten de broncode voor Android 3.0, ook wel “Honeycomb” genaamd, nog niet vrij te willen geven omdat het platform enkel gereed was gemaakt voor tablets. Google zou bang zijn dat mensen de software ook op mobiele telefoons zou gaan installeren – waar de software dus nog niet geschikt voor was.

Dat is Google haar goed recht: Immers, zowel de GPLv2 als de Apache v.2.0 licentie verplichten Google niet om de broncode publiekelijk vrij te geven van het platform in ontwikkeling. De Apache v.2.0 licentie stelt zelfs dat Google de software in “object form” mag verspreiden - zonder dat de broncode verspreid moet worden. De GPLv2 verplicht niet tot het vrij geven van broncode, welke enkel intern wordt gebruikt. De verplichtingen van de GPLv2 gelden namelijk pas bij distributie van de software.

Maar hier wringt de schoen toch wel: Google heeft de software al verspreid aan leveranciers van de hardware. Immers, de Motorola Xoom en de Asus EEE Pad Transformer maken gebruik van Android 3.0, en zijn dus voorzien van de GPLv2 broncode.

Is Google verplicht om in dat geval de GPLv2 broncode vrij te geven? Nee. De GPLv2 verplicht Google enkel tot (kort en ongenuanceerd gezegd) of (a) het mee leveren van de broncode met die software; of (b) een aanbod te doen om de broncode te verkrijgen; of (c) een mogelijkheid te bieden om de broncode te downloaden van dezelfde locatie als de object code. En wel aan degene die de software verkrijgt. De broncode hoeft dus niet per sé publiekelijk gemaakt te worden: aan de verkrijger is voldoende. Google hoeft de broncode dus enkel aan (in dit geval) Asus en Motorola ter beschikking te stellen – en kan zelfs volstaan met een enkel aanbod daartoe.

Voor Motorola en Asus gelden dezelfde verplichtingen, indien zij de software vervolgens verspreiden aan de consument. Asus heeft aangegeven de broncode vrij en publiekelijk ter beschikking te stellen, en dus verder te gaan dan waartoe de GPLv2 eigenlijk verplicht. Hierdoor maakt Asus het makkelijker voor ontwikkelaars om applicaties te ontwikkelen voor het platform – iets wat de verkoop van haar hardware alleen maar ten goede kan komen.

Google heeft overigens laten weten de broncode voor het gehele Android 3.0 platform vrij en publiekelijk beschikbaar te stellen, zodra deze gereed is (lees: tevens geschikt voor mobiele telefoons).

BRON: webwereld.nl, v3.co.uk


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.