NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • 'Artikel 29 Werkgroep: ook locatiegegevens zijn persoonsgegevens'

'Artikel 29 Werkgroep: ook locatiegegevens zijn persoonsgegevens'

Volgens The Wall Street Journal zal de Artikel 29 Werkgroep deze maand nog met een rapport komen waarin het standpunt wordt ingenomen dat ook locatiegegevens persoonsgegevens zijn.

De Artikel 29 Werkgroep is een Europees adviesorgaan dat bestaat uit de privacy toezichthouders van de verschillende Europese lidstaten. Voor Nederland is dat het College Bescherming Persoonsgegevens (‘CBP’). Omdat de Werkgroep daarmee wordt gevormd door de instanties die op nationaal niveau de privacy wetten moeten handhaven, is het een gezaghebbende organisatie.

In het cookie-debat heeft de Werkgroep al getoond van de harde lijn te zijn. Zij legt de nieuwe regeling strikt uit: voorafgaande aan het plaatsen van een cookie moet toestemming zijn gegeven en dat kan niet via de browser instellingen. Ook zal er bij behavioural targeting al snel sprake zijn van verwerking van persoonsgegevens, zodat de Wet bescherming persoonsgegevens, met allerlei extra voorwaarden, van toepassing is.

Wij leven in een tijd waarin privacy heel belangrijk is, en nog steeds aan belang toeneemt. Diensten als Facebook zijn natuurlijk niet gratis, wij betalen met onze persoonsgegevens. Zo zei de bekende blogger en trendwatcher Nalden gisteren tijdens de SOLV zolderlounge: “Data is het nieuwe goud”. Met het toenemende belang zien we ook een toenemende behoefte aan bescherming van privacy. Als tegenreactie op de snelle ontwikkeling en de ongekende mogelijkheden van social media en mobile devices, is er een trend bij beleidsmakers en wetgevers om het domein van de privacy steeds verder uit te breiden en binnen dat domein ook strenger op te treden. The Wall Street Journal heeft dat ook in de gaten en zegt: “In Brussels, privacy has replaced antitrust concerns as the main technology-related issue in Europe.”

Vorige week blogde ik over het interview met Eurocommissaris van Justitie Vivian Reding. Zij stelde dat het niet goed gaat met de bescherming van de privacy van burgers, en dat bedrijven privacy onvoldoende serieus nemen. Zij haalde daarbij Apple als voorbeeld aan dat met de iPhone en iPad allerlei locatiegegevens bewaart zonder daarvoor de gebruikers om toestemming te hebben gevraagd.

In dezelfde lijn ligt het boetebesluit van het CBP tegen Google over de Google StreetView affaire. Daarin oordeelde het CBP dat de door Google verzamelde MAC-adressen van wifi-routers in combinatie met de berekende locatie persoonsgegevens zijn. Het gaat hier immers om unieke aan specifieke hardware gekoppelde nummers, en die zijn samen met de locatiegegevens van die hardware tot een individuele persoon te herleiden, aldus het CBP. Zie ook mijn blog over dit besluit.

Het verbaast mij dus niets dat de Artikel 29 Werkgroep, die toch al streng in de leer is, binnenkort met een opinie komt waarin locatiegegevens als persoonsgegevens worden aangemerkt.

Blijft de vraag of de burger nu echt gebaat is bij deze strenge wet- en regelgeving als tegenreactie op innovatieve technologieën en nieuwe verdienmodellen. Wij willen toch graag gebruik blijven maken van gratis social networks en leuke of handige apps, en in het cookie-debat hebben we al kunnen zien dat wetgeving niet altijd aansluit op de realiteit en daarmee op veel tegenstand stuit (nog daargelaten de uitvoerings- en handhavingsproblemen). Dat gezegd hebbende is het natuurlijk wel belangrijk om grenzen te stellen en daarmee zowel bedrijven als burgers bewust te laten zijn van het belang van privacy. Zonder die grenzen is het een Wilde Westen met een overvloed aan data en technische mogelijkheden, waarin alle mogelijke gegevens over ons verzameld worden, en deze gegevens als warme broodjes worden verhandeld, zonder dat wij daar weet van, laat staan grip op hebben. Dat Wilde Westen beginnen we zo langzamerhand te verlaten. Ik hoop alleen wel dat wetgeving en rechtspraak niet te ver doorschieten.

BRON: The Wall Street Journal


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.