NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Artikel 29 Werkgoep: bedenkingen bij Terrorist Finance Tracking System

Artikel 29 Werkgoep: bedenkingen bij Terrorist Finance Tracking System

De artikel 29 Werkgroep, waarin de Europese privacytoezichthouders zijn vertegenwoordigd, heeft zich in een brief aan de Europese Commissie negatief uitgelaten over  het plan om een “European Terrorist Finance Tracking System” (TFTS) op te zetten.

 

Het gaat hier om een in juli 2011 gelanceerd idee voor een systeem dat als doel heeft te achterhalen op welke manieren terroristen hun activiteiten financieren.  Bepaalde justitiële instanties krijgen toegang tot informatie over financiële banktransacties uitgevoerd binnen de Europese Unie. Deze gegevens worden bewaard in een grote database en gebruikt om de financiering van mogelijke terroristische activiteiten te onderzoeken. Het Europese TFTS is gemodelleerd naar het Amerikaanse TFTS systeem dat is opgezet na 11 september 2001.  

 

Er is op dit moment alleen nog een voorstel op hoofdlijnen. Een uitgewerkt voorstel wordt de komende maanden verwacht. De Artikel 29 Werkgroep heeft echter u al zware bedenkingen ten aanzien van de proportionaliteit en noodzakelijkheid van het beoogde systeem.  De Artikel 29 Werkgroep verzoekt de Europese Commissie daarom om bewijs te leveren dat het systeem aantoonbaar noodzakelijk  is om terroristische activiteiten te kunnen bestrijden. Dat de met behulp van het systeem verzamelde informatie aanvullende waarde kan hebben, is niet voldoende.

 

In haar brief gaat de Artikel 29 Werkgroep ook in op een aantal aanverwante zaken zoals de doorgifte van grote hoeveelheden persoonsgegevens, de type persoonsgegevens die worden verwerkt alsmede de rechten van betrokkenen.

 

Tot slot geeft de Artikel 29 Werkgroep aan de discussie over het TFTS nauwlettend te zullen blijven volgen.

 

Lees hier het gehele persbericht.

 

BRON: http://ec.europa.eu


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.