NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Art. 29 WG: opschieten met Safe Harbour II (of zoiets), anders gaan we handhaven!

Art. 29 WG: opschieten met Safe Harbour II (of zoiets), anders gaan we handhaven!

De artikel 29 werkgroep (“Werkgroep” - de verzameling van alle nationale toezichthouders in de EU) heeft nationale lidstaten en Europese instituten opgeroepen om in overleg te treden met de Amerikaanse autoriteiten. Zij moeten een oplossing vinden voor het wegvallen van de Safe Harbour Principles voor een rechtmatige doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten (“VS”).

Deze oplossing kan volgens de Werkgroep gezocht worden in zowel technische en juridische maatregelen, zolang de fundamentele rechten daarbij worden gerespecteerd. Bedrijven moeten bij deze oplossingen voorts stilstaan bij het risico dat zij nemen wanneer zij persoonsgegevens doorgeven naar de VS. Een voorbeeld van een oplossing kan gelegen zijn in de nieuwe Safe Harbour afspraken, waarover de VS en Europa al sinds 2013 aan het onderhandelen zijn.

Ondertussen blijft de Werkgroep de impact van de uitspraak van het Hof van Justitie EU inzake de Safe Harbour Principles onderzoeken voor andere grondslagen voor doorgifte. Terwijl de Werkgroep dit onderzoek doet kunnen partijen in de praktijk gebruik (blijven) maken van de EU Model Clauses en Binding Corporate Rules. Maar let wel op, de nationale toezichthouders mogen specifieke gevallen onderzoeken – bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten – en hun bevoegdheden gebruiken om betrokkenen te beschermen. Iedere doorgifte op basis van de Safe Harbour Principles is in ieder geval onrechtmatig.

Indien er tegen het einde van januari 2016 nog geen passende oplossing gevonden met de Amerikaanse autoriteiten dan zullen de nationale toezichthouders mogelijk overgaan tot het treffen van passende maatregelen. Deze beslissing hangt af van de uitkomst van het onderzoek door de Werkgroep naar de overige grondslagen voor doorgifte. De aangekondigde maatregelen kunnen onder meer bestaan uit collectieve handhavingsacties van de Europese toezichthouders.  

Eerder berichtte één van de Duitse toezichthouders nog dat in zij handhavend zou gaan optreden tegen de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS, waarbij werd aangegeven dat alternatieve grondslagen zoals de EU Model Clauses en Binding Corporate Rules niet als rechtsgeldige alternatieven werden gezien door de toezichthouder. Wie onrechtmatig persoonsgegevens doorgeeft naar de VS riskeert een boete van EUR 300.000,=.

BRON: cbpweb.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.