NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Arbitragereglement SGOA gewijzigd

Arbitragereglement SGOA gewijzigd

De SGOA heeft onlangs haar arbitragereglement aangepast. In het reglement wordt uitvoering gegevens aan wettelijke regeling omtrent arbitrage. Dat het arbitragereglement is gewijzigd, is van belang omdat een tussen partijen schriftelijk vastgelegde keuze voor arbitrage in beginsel de gang naar de rechter uitsluit.

 

ICT~Office beschrijft op haar website de volgende zes belangrijke wijzigingen:

 

1.     De reikwijdte van het nieuwe reglement is uitgebreid. Ook ICT-gerelateerde geschillen op het gebied van bijvoorbeeld privacy, informatiebeveiliging, e-commerce, databases en zelfs arbeidsgeschillen in de ICT-sector kunnen nu onder de werking vallen.

 

2.     Onder het oude reglement werden in beginsel altijd drie arbiters benoemd, tenzij partijen anders overeengekomen waren. Onder het nieuwe reglement is de mogelijkheid om met slechts één arbiter te werken aanzienlijk verruimd.

 

3.     Ook bij arbitrage is een spoedprocedure mogelijk, het zogeheten Arbitraal Kort Geding. Deze procedure was in het oude reglement complex. In het nieuwe reglement is deze regeling geheel uitgeschreven waardoor de mogelijkheid van deze geschillenfaciliteit beter uit de verf komt.

 

4.     In het nieuwe reglement is een strakkere regeling opgenomen omtrent het tijdig indienen van de processtukken en de bewaking van de procestermijnen. Dit om het rekken van procedures tegen te gaan.

 

5.     Het oude reglement bevatte geen voorziening voor situaties waarin er naast een SGOA-arbitrage ook bij de overheidsrechter een procedure over dezelfde kwestie liep. Dit kon in de praktijk voor coördinatieproblemen zorgen, ook al zijn arbiters op grond van de wet bevoegd over hun eigen bevoegdheid te oordelen. In het nieuwe reglement is opgenomen dat bij samenloop van procedures het SGOA-scheidsgerecht mag beslissen om de procedure bij de SGOA op te schorten en de uitkomst bij de overheidsrechter af te wachten.

 

6.     Onder het oude reglement was een arbitrage bij een vordering beneden € 2.500 niet mogelijk. Nu bepalen partijen zelf, en dus niet de SGOA, of de SGOA voor kleine vorderingen wordt benaderd.

 

Lees hier en hier meer over het gewijzigde arbitragereglement.

BRON: ictoffice.nl; itenrecht.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.