NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Apple beboet vanwege misleiding over garanties op producten

Apple beboet vanwege misleiding over garanties op producten

De Autoria Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), de Italiaanse mededingingsautoriteit, heeft Apple beboet vanwege misleiding van haar klanten over garantie op producten. De boete bedraagt welgeteld 900.000,- euro.

De AGCM heeft sinds mei van afgelopen jaar onderzoek gedaan naar Apple vanwege het bieden van slechts één jaar garantie op producten als de iPad en de iPhone.

De Europese richtlijn inzake koop en garanties (Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen) bepaalt dat de verkoper jegens de consument, voor een periode van twee jaar vanaf de levering van de goederen, aansprakelijk is voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de aflevering van de goederen. In geval van gebrek aan overeenstemming heeft de consument het recht dat de goederen kosteloos door herstel of vervanging alsnog in overeenstemming worden gebracht. Is dat onmogelijk of kan dat redelijkerwijs niet van de verkoper worden gevergd, dan kan de consument eisen dat de prijs op passende wijze wordt verminderd of dat de koopovereenkomst met betrekking tot de goederen wordt ontbonden.

Kortom, op basis van Europese regelgeving is Apple verplicht om een gratis garantie van twee jaar te geven. Het aanbieden van een extra garantie tegen betaling (AppleCare) is niet voldoende. In algemene voorwaarden of in onderlinge overeenkomsten kan niet van deze termijn worden afgeweken.

In de Nederlandse wetgeving is de voornoemde garantietermijn van twee jaar niet letterlijk overgenomen. Dat betekent niet dat Nederland geen garantietermijn van twee jaar kent. Sterker nog, Nederlandse wetgeving gaat verder dan dat.

In artikel 7:17 BW lid 2 is namelijk bepaalt dat een zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag blijkens het tweede lid van artikel 7:17 verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Bij de beoordeling van de vraag of een op grond van een consumentenkoop afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt moeten alle omstandigheden van het geval worden afgewogen. Denk daarbij aan de aard van de zaak (nieuw of gebruikt; merkartikel of artikel van onbekende herkomst; soortzaak; mededelingen van de verkoper; hoedanigheid van de partijen; hoogte van de prijs; ter plaatse geldende voorschriften; zichtbaarheid van het gebrek; aard van het gebrek et cetera). Ook moet rekening worden gehouden met de leeftijd van de zaak, de verwachte levensduur en de normale afschrijving door ouderdom en slijtage. Afhankelijk van de zaak kan de garantietermijn dus een stuk langer zijn dan twee jaar. Zo kan een cv-ketel onder omstandigheden gerust vijftien jaar garantie genieten.

Hoe lang de garantie op Apple producten naar Nederlands recht zal gelden is dus niet in zijn algemeenheid te zeggen. De omstandigheden van het geval zijn van belang. Wel is het in ieder geval zo dat een garantietermijn van één jaar onvoldoende is.

Lees hier het bericht op Webwereld.

 PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Anastasia Da paxiao maandag 12 augustus 2013 17:38

Hallo heer / mevrouw, er is business Ik wil dat we together.If u geïnteresseerd bent antwoord terug naar mij doen? Thanks jouwe Anastasia.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.