NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Alleen broncode van software is auteursrechtelijk beschermd

Alleen broncode van software is auteursrechtelijk beschermd

Na een interessante conclusie van de Advocaat Generaal in november van vorig jaar, kwam het Europese Hof van Justitie op 2 mei met een helder arrest over de reikwijdte van auteursrechtelijke bescherming van software.

Het Hof maakt voor eens en voor altijd duidelijk dat alleen op de broncode van software auteursrecht kan rusten. De functionaliteit, de programmeertaal en de onderliggende ideeën en principes van een programma zijn niet beschermd.

Het Hof benadrukt, net als de Advocaat Generaal, dat bescherming van functionaliteit ongewenst is omdat dit zou leiden tot de mogelijkheid om ideeën te monopoliseren. Dit zou de technologische en industriële vooruitgang sterk belemmeren.

Het Hof oordeelt als volgt:

It must therefore be held that the copyright in a computer program cannot be infringed where, as in the present case, the lawful acquirer of the licence did not have access to the source code of the computer program to which that licence relates, but merely studied, observed and tested that program in order to reproduce its functionality in a second program.

Het staat programmeurs dus vrij om een vergelijkbaar of zelfs hetzelfde programma te creëren - ook als ze de functionaliteit en werking van het oorspronkelijke programma hebben afgekeken - zolang ze daarbij de broncode maar niet kopiëren.

Lees hier het hele (engelstalige) arrest

BRON: curia.europa.eu


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.