NL EN

Allah mag geen merk zijn

Allah - الله in het Arabisch schrift - is het Arabische woord voor God. Een Nederlander wenste het als Benelux woordbeeldmerk voor onder meer kleding, lederproducten en kant en borduurwerk te deponeren. Maar hij kreeg van het BBIE (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) nul op zijn rekest.

Het woordmerk Allah werd geweigerd, aldus merkenbureau Chiever, omdat het BBIE het een algemeen bekende aanduiding vindt. En dus zou het geen onderscheidend vermogen hebben.

Echter dit argument van het BBIE lijkt mank te gaan. Ten eerste staat onder andere de aanduiding God (in combinatie met andere woorden of beeldelementen) 86 keer als merk geregistreerd bij het BBIE en het OHIM (het merkenbureau van de EU).
Waarom zou God wel en Allah niet onderscheidend zijn?

Ten tweede is het woord Allah wel degelijk onderscheidend voor aardse zaken, zoals kleding. Het feit dat een aanduiding algemeen bekend is, is op zich geen juiste juridische reden. Op die grond zouden anders vele merken – die wel ingeschreven zijn – hadden moeten stranden, zoals merken waarin de algemeen bekende aanduiding New York of Amsterdam voorkomt. Het gaat er om of het merk de waren en diensten waarvoor het wordt geregistreerd kan onderscheiden.

Het BBIE had beter de Koninklijke weg kunnen nemen door de merkaanvraag voor Allah af te wijzen op grond van in strijd met de goede zeden of openbare orde. Let wel, het gebruik van het merk mag in de afweging geen rol spelen. Deze weigeringsgrond werd tot op heden slechts sporadisch toegepast. En dan alleen voor beledigende, kwetsende of discriminerende aanduidingen, zoals TRIX IS NIKS en SCREW YOU (slechts voor bepaalde waren en diensten). In deze tijd zou deze grond wel begrijpelijk zijn voor de weigering van Allah als merk.

BRON: Telegraaf.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.