NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Algemene voorwaarden wel/niet toepasselijk bij bevestiging opdracht?

Algemene voorwaarden wel/niet toepasselijk bij bevestiging opdracht?

Stel, je bent opdrachtnemer en je bevestigt een opdracht in een brief aan je opdrachtgever. Op de achterzijde van die brief staan jouw algemene voorwaarden vermeld. Zijn jouw voorwaarden nu wel of niet van toepassing?

De wet bepaalt als volgt: de algemene voorwaarden dienen vóór of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand te zijn gesteld.  

Waar draait het hier nu om? Of met de bevestiging er nog sprake is van "bij het sluiten". Het is een grensgeval, vind ik. Het Hof Den Haag kiest in het nadeel van de opdrachtnemer (in het echt Sibo gemaamd), en acht het moment van de bevestiging te laat:

"In de stellingen en stukken is geen eerder moment gesteld waarop [geïntimeerde] van de algemene voorwaarden en de mogelijke toepasselijkheid daarvan heeft kunnen kennis nemen dan het moment waarop hij de brief van 26 maart 1996 ontving. Deze brief hield de bevestiging van de opdracht door Sibo in. Door pas bij deze bevestiging naar de algemene voorwaarden te verwijzen en deze ter hand te stellen, zijn deze voorwaarden niet overeengekomen. Immers, met de bevestiging door Sibo was de overeenkomst rond en kon [geïntimeerde] niet meer bij de totstandkoming van de overeenkomst de wil uiten om de algemene voorwaarden wel of niet te aanvaarden."

Ik heb niet uit de zaak kunnen opmaken wat er voor die bevestigingsbrief van Sibo is gebeurd tussen partijen. Ik kan mij voorstellen dat er nog omstandigheden zijn die relevant zijn voor de beoordeling. Bijvoorbeeld, heeft Sibo in een eerdere aanbieding wel al naar die voorwaarden verwezen.

Het geeft wel weer aan hoe gevoelig de terhandstelling ligt, en met name hoe makkelijk je ermee nat kunt gaan als je de voorwaarden niet tijdig ter hand stelt.

Lees hier het arrest.

 

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.