NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Algemene voorwaarden versus overgang offline/online

Algemene voorwaarden versus overgang offline/online

Ik heb al vaker bericht over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden in het overgangsgebied offline/online (zie bijv. hier en hier). Met name de vraag langs welk regime de toepasselijkheid van algemene voorwaarden getoetst dient te worden: het offline-regime of het online-regime. De wet wordt nog aangevuld voor de situatie offline contracteren maar online naar de voorwaarden verwijzen. Tot die tijd moeten we het doen met casuïstische rechtspraak. De conservatieve rechters lopen daarin voor. Deze week viel mijn oog op een uitspraak van de kantonrechter te Maastricht. Op het eerste gezicht weer een conservatieve rechter. Waarom? De rechter stelt vast dat de algemene voorwaarden langs elektronische weg bedongen zijn, en toetst daarom aan het online-regime. Belangrijk vereiste onder het online-regime is het bieden van (en informeren over) de mogelijkheid - nb: tijdens of vóór het sluiten van de overeenkomst - om de voorwaarden op te kunnen slaan of te printen, met het oog op latere kennisneming. Dat was de partij die zich op de voorwaarden wilde beroepen vergeten. Gevolg: de voorwaarden zijn vernietigbaar. Voor alle duidelijkheid: het tast de onderliggende overeenkomst niet aan (in casu: huur van studieboeken); die overeenkomst blijft bestaan. Ook bij deze uitspraak vraag ik mij af: is het juiste criterium wel toegepast. Waarom? De rechter overweegt namelijk:  "het enkel vermelden dat de algemene voorwaarden “staan vermeld op de website” van Van Dijk is onvoldoende om te oordelen dat is voldaan aan de hiervoor geschetste totstandkomingseisen of geldingsvereisten." De vermelding dat de voorwaarden op de website staan, zou kunnen betekenen dat er verwezen is naar de voorwaarden in een offline situatie. Als dat zo is, is mijn visie dat een en ander aan het offline-regime getoetst had moeten worden. Overigens vraag ik mij in dat geval ook af of de verwijzing voldoende geweest zou zijn. Kortom, het blijft oppassen geblazen met algemene voorwaarden, en met name of inderdaad wordt voldaan aan de vereisten voor toepasselijkheid, zowel offline als online.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.