NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Algemene voorwaarden: "kennisneming niet per definitie overhandiging"

Algemene voorwaarden: "kennisneming niet per definitie overhandiging"


Mijn oog viel op een korte overweging van de rechtbank Zwolle over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden (zie helemaal aan het eind van het vonnis). Het gaat om het afsluiten van een telefoonabonnement in een winkel. Vraag is of is voldaan aan de terhandstellingsplicht, als in is er een redelijke mogelijkheid geboden om van de voorwaarden kennis te nemen. In de situatie van een ondertekende overeenkomst, geldt eigenlijk de plicht dat een kopie van die voorwaarden moet zijn verstrekt. (Hier niet relevant, maar verwijzing naar online voorwaarden mag tegenwoordig ook mits de wederpartij daarmee heeft ingestemd.) De overeenkomst vermeldt dat van de voorwaarden is kennisgenomen. Is dat voldoende?  De rechtbank vindt van niet.

"Het door [eisende partij] ondertekende contract waarop [gedaagde partij] zich beroept, ver-meldt wel dat zij heeft verklaard kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, maar niet dat die voorwaarden haar ter hand zijn gesteld. Anders dan [gedaagde partij] be-toogt, betekent kennisneming niet per definitie overhandiging. [gedaagde partij] heeft geen andere feiten of omstandigheden aangevoerd die, eenmaal vaststaand, de conclusie recht-vaardigen dat de voorwaarden wel aan [eisende partij] zijn overhandigd, zodat toelating tot bewijslevering op dit punt achterwege zal worden gelaten. Overhandiging moet redelijker-wijze wel mogelijk zijn geweest omdat het contract in een winkel is afgesloten. Het beroep op vernietiging kan daarom worden gehonoreerd. "

Lees hier het vonnis.

 

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.