NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Afwegingen bij grijsgemaakt beslag

Afwegingen bij grijsgemaakt beslag


Een interessante (+ terechte) uitspraak van de rechtbank te Haarlem, naar aanleiding van een ingediend verzoek tot beslag.  Als ik het goed begrijp, ziet het geschil op een voormalig maat bij een maatschap, die het oneens is met de opzegging van zijn maatschapscontract. De voormalig maat claimt als gevolg daarvan voor 350.000 schade te hebben geleden. Vandaar zijn verzoek tot het mogen leggen van beslag.

Maar de maatschap was duidelijk voorbereid, en had het beslag al grijs gemaakt. Dat komt er kort gezegd op neer dat je de rechter tevoren verzoekt om gehoord te worden als er een verzoek tot beslagverlof binnenkomt. En zo geschiedde.

In zijn beslissing (uiteindelijk een afwijzing op het verzoek tot beslagverlof), overweegt de rechter dat, gelijk voor een vordering (in kort geding) tot opheffing van een beslag geldt, ook de beoordeling van een beslagrekest niet kan geschieden zonder een (summiere) afweging van de wederzijdse belangen. De rechter verwijst daarbij naar Hoge Raad 14 juni 1996, LJN: ZC2105; NJ 1997, 481).

De rechter vervolgt door de overwegen dat de omstandigheid dat de voorgeschreven vormen in acht zijn genomen en summierlijk van de deugdelijkheid van het ingeroepen recht blijkt, nog niet betekent dat het gevraagde verlof ook verleend moet worden. Bij de beoordeling van een beslagrekest zal mede de (on)nodigheid van het verlangde beslag in ogenschouw genomen moeten worden. Ingeval de schuldenaar verhaal biedt en er geen verduistering is te vrezen, kan, na de afweging van de belangen van partijen over en weer, een door een verzoeker beoogd beslag als onnodig worden aangemerkt en het desbetreffende verzoek om die reden worden afgewezen.

Lees hier de uitspraak.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.