NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Afgifte geanonimiseerd vonnis aan pers? In dit geval niet

Afgifte geanonimiseerd vonnis aan pers? In dit geval niet

Deze vraag staat centraal in een - naar mijn weten - niet vaak voorkomend kort geding tussen een persmedium en een griffier. Wat is er aan de hand?

Tussen de staat en een geanonimiseerd persoon heeft eerder een kort geding plaatsgevonden tussen gesloten deuren. Het persmedium heeft de griffier vervolgens verzocht om een afschrift van het kort geding vonnis.

De griffier weigert afgifte van dat vonnis, zelfs in geanonimiseerde vorm. De griffier schrijft: "Ik ben van mening, dat verstrekking van een afschrift van voornoemd vonnis aan u teveel inbreuk maakt op de zwaarwegende belangen van partijen en die van eiser in het bijzonder. Ook in geanonimiseerde vorm worden die belangen onvoldoende beschermd."

Het persmedium verzet zich tegen de beslissing van de griffier, en spant zelf een kort geding aan om alsnog afgifte af te dwingen. Kennelijk ligt één en ander ook bij de rechtbank gevoelig. Het vonnis vermeldt namelijk als volgt. "De mondelinge behandeling (...) heeft plaatsgevonden ter terechtzitting van 27 april 2010. Ter voorkoming van elke schijn van partijdigheid vindt de behandeling (...)  plaats door een rechter uit een andere rechtbank (....)." 

In dit kort geding, ligt de vraag ter beoordeling of de griffier in redelijkheid heeft kunnen beslissen om afgifte van het vonnis geheel te weigeren, ter bescherming van de belangen van anderen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan die beslissing van de griffier die toets doorstaan. De samenvatting op rechtspraak.nl vermeldt daartoe als volgt: "Openbaarheid van de rechtspraak, daaronder begrepen afgifte van rechterlijke uitspraken aan de pers, acht de voorzieningenrechter in een democratische samenleving een groot goed, maar lezing van het onderhavige vonnis heeft de voorzieningenrechter geleerd dat afgifte van afschrift van dat vonnis de niet onaanzienlijke kans in zich draagt dat zwaarwegende belangen van de partijen bij dat vonnis door die afgifte worden geschaad. Gezien die belangen valt een nadere motivering van de afwijzing van het verzoek moeilijk te geven."

Lees hier de volledige uitspraak.


 

 

 

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.